Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 234 0

Palandöken Belediyesi’nden Arsa Satış İhalesi..

Paylaş:

Palandöken Belediyesi’nden Arsa Satış İhalesi..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Erzurum/Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

MevkiMahallesiTaşınmazın VasfıAda/
parsel
Yüzölçüm m²Muhammen BedeliGeçici Teminat Bedeli
PalandökenM.Solakzade MahallesiTicari Konut Arsası1432/14484.568.969.120.- TL269.073,60 TL

Mülkiyeti Erzurum/Palandöken Belediyesine ait, yukarıdaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 ve 35/a Maddeleri uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale 16.04.2020 tarihinde, Perşembe günü saat 11.00’de Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1- İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2020 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2- Şatışı yapılacak Ticari Konut arsası ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedelinin % 50 si peşin olmak üzere geri kalan %50 ise 12 (oniki) ay eşit taksitle yıllık %10(aylık 0,83) vade farkı uygulanarak ödenecektir.

Satışı yapılacak olan arsa, KDV’den muaftır.

Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3- Arsa satışı için ihale dosyası almak zorunludur.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 16.04.2020 tarihi saat 10.30’a kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250.- TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir