Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 13 Adet Tarlayı İhaleyle Satışa Sunuyor

✔ Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 13 Adet Tarlayı İhaleyle Satışa Sunuyor

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara İli Polatlı İlçesi Eksikarsak, Tatlısu ve İnler Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın satış ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet Makamı,
  • İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
  • İhale Türü : Satış,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-214.png

1- Satışa çıkarılan gayrimenkuller Ankara ili Polatlı ilçesi adresindedir.

2- Satışı yapılacak gayrimenkul Polatlı Tapu Sicil Müdürlüğünde tarla niteliğinde bulunmaktadır.

3- Satışa çıkarılacak gayrimenkullere tabloda belirtilen değerler biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden konulan değerin %7.5 nispetinde teminat alınacaktır. Teminat olarak para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değeri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.

5- Gayrimenkulün satışı Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet makamında 04.03.2020 Çarşamba günü saat 10.00 da satış işlemlerine başlanılacaktır.

6- Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesi Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir.

7- Gayrimenkulün satışında artırmaya iştirak edecekler teminatın yatırıldığına dair makbuzu 04.03.2020 tarihinde satışın yapılacağı saatten bir saat öncesine kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu´na ibraz edeceklerdir.

8- Gayrimenkul satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75´ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonraki tarih de (11.03.2020 )gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı,

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, satış peşin bedelle yapılacak olup, her türlü vergi, resim, harç (KDV, Damga Vergisi, tapu harcı v.b) alıcıya aittir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok