Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 269 0

Tarla Hissesi Açık Arttırma İle Satılacaktır…

Paylaş:

Tarla Hissesi Açık Arttırma İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 15:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adres : İzmir/Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

1- Satışa çıkarılan gayrimenkul Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi Yeşillik Caddesi No: 194, 196 adresinde bulunmaktadır.

2- Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu ve vasıfları:

İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka mahallesi, 3471 ada, 95 parsel, 9.585,00 m² yüz ölçümlü tarla vasıflı gayrimenkulün 42752 / 4907520 hissesine isabet eden 83,50m² dir.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere biçilen rayiç değer : 360.461,00-TL

4- Artırmaya iştirak edeceklerden 27.035,00-TL (Gayrimenkul değerinin %7,5) tutarında para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat “Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.”

5- İhalenin yapılacağı yer, gün, saat:

Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde, 21.04.2020 tarih 15:40 – 15:55 saatleri arasında yapılacaktır.

6- İlgilenenler Gayrimenkul ile ilgili Satış Şartnamesini Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alabileceklerdir.

7- Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi satış saatinden yarım saat öncesine kadar Satış Komisyon Başkanlığı’na teslim edilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 28.04.2020 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- İş bu ilan, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Başkaca bilgi edinmek isteyenler, Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi’ne müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir