Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 182 0

Vergi Dairesi Müdürlüğü İşyeri Satışı Yapacaktır…

Paylaş:

Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünden Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Karabağlar Mahallesi 10758 ada 1 Parsel, 31 nolu B.B. de İŞYERİ vasıflı taşınmaz.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 15:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İzmir/Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. usulünce satış,
İhale Türü : Satış,

1- Satışa çıkarılan gayrimenkul İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi 10758 ada 1 Parsel, 31 nolu B.B.de bulunmaktadır.

2-Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu ve vasıfları: Taşınmazın bulunduğu İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi 10758 ada 1 Parsel, 31 nolu B.B. de İŞYERİ vasıflı taşınmazdır. Satışa konu olan taşınmazın ½ hissesidir.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkule 307.000,00-TL x (½) = 153.500,00.-TL rayiç değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden 11.512,50-TL (Gayrimenkul değerinin %7,5) tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak para, banka teminat mektubu, Hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “Bu esham ve tahviller Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.

5- İhalenin yapılacağı yer, gün, saat:

Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 21.04.2020 tarihinde saat: 15:20 – 15:35 arasında yapılacaktır.

6- İlgilenenler Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alabileceklerdir.

7- Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi (Vergi Dairesi Alındı Belgesi- Menkul Kıymet Alındısı) satış saatinden yarım saat öncesine kadar Satış Komisyon Başkanlığı’na teslim edilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 28.04.2020 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Başkaca bilgi edinmek isteyenler, Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir