Yatağan Belediyesinin 19 Adet Konut Satış İhalesi

✔ Yatağan Belediyesinin 19 Adet Konut Satış İhalesi

Yatağan Belediye Başkanlığı’nın mülkiyeti olan 19 adet konut, muhammen bedelli olarak (KDV hariç), 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre Açık Teklif Usulü (açık Arttırma) ile ihale edilerek satışa çıkarılmıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-31.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-32.png

Daire (konut) vasıflı taşınmazların satış ihaleleri, Dairelerin karşısında yazılı olan 20.01.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’ de başlayacak ve 19 daire için her dairenin ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bütün İsteklilerin Satış İhalesine Katılabilmesi İçin

a) Başvuru dilekçesi,

b) %3 geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge,

c) İkametgah,

d) Şartname (imzalı),

e) Vekaleten ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli vekaletname, imza sirküleri veya imza beyannamesi ile kimlik fotokopisi,

f) İhaleye katılacak Tüzel kişi ise kayıtlı bulunduğu (yılı içinde alınmış) oda kayıt belgesi, tescil belgesi, noterden imza beyanı veya sirküleri,

g) Ortak girişimciler için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Borcu yoktur belgesini (Belediyeden alınacak), ihale saatinden önce Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olup, ihaleye ilişkin “şartname ücretsiz” dir. Şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve alınabilir.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok