Asansör Bakım Sözleşmesi Örneği

✔ Asansör Bakım Sözleşmesi Örneği

Güncel: 09.01.2020

Asansör Bakım Sözleşmesi

Bir tarafta ticari ikametgahı……………………………….İstanbul. olan …………………………………..(bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı…………………………İstanbul. olan …………………………………(bundan böyle kısaca “YÜKLENİCİ” diye anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir.

I – ANLAŞMANIN KONUSU

Yüklenici firmanın, kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerindeki asansörlerin aylık ve periodik bakımlarının yapılmasıdır.

II – ANLAŞMANIN SÜRESİ

İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi, …. /… / 2020 olup, başlangıç tarihinden itibaren …. /…. / 2020 tarihine kadar geçecek olan süredir.

III – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- Yüklenici firmanın vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personel kendi personeli olacak ve;
1- Her hangi bir arıza ihbarında 12 saat içinde hizmet verecek,
2- İşveren sıfatıyla; gerek kanunlar, gerekse diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket edecek,
3- Garanti süresi içinde parça değişimler ücretsiz yapılacak,
4- Personel görevine uygun standart kıyafetler ile hizmet verecek,

5- Garanti harici parça değişiminde sadece parça ücreti alınacaktır.
B- Müşteri,
1- İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlayacak,
2- Giyinme soyunma odası ve dolap temin edecek,

IV – YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER

…………………….., işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde taahhüt ettiği işler karşılığı olarak her ayın……..haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ’ye ibraz edecektir. İbraz edilen faturalar, her ayın……haftası içinde…………………..’ya ödenecektir.

V – ASANSÖR BAKIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER

a- Aylık bakımlarda yapılacaklar:

1- Tesisat kontrolü,
2- Kapı kilit ve fiş kontağı,
3- Emniyet pervazı, fotosel, güç kontağı,
4- Stop düğmesi ve alarmlar,
5- Frenler,
6- Sinyal Lambaları,
7- Kapı camları ve fanlar,

b- Üç aylık bakımlarda yapılacaklar:

1- Otomatik kapı kayışları, makaralar, abştrayfer switchler,
2- Otomatik kapı motoru, freni, kolları, kabloları, kontakları, ağırlıkları, yay ve zincirleri,
3- Butonyerler, kuyu bilgi setleri, flexible kablolar,
4- K.ağırlık paten ve yağdanlıkları, kenet konsolları, saptırma makaraları,
5- Tamponlar, switchler, denge zinciri ve makara,
6- Halat gevşeme kontrolu, yol ve hız tako, kompanzasyon makarası.
7- Kabin ve karşı ağırlık rayları, tijleri, regülatör ve düğmeleri,

c- Altı aylık bakımlarda yapılacaklar:

1- Paraşüt, taban, kontaklar, duruş hassasiyeti,
2- Halat gevşeme kontağı, kabin buton yeri,
3- Göstergeler, halat askıları, patenler, yağdanlıklar,
4- kapı mekanizmaları ve patenleri, makaralar,
5- Revizyon Şalteri, kabin tavanı ve temizliği ile uyarılar,
6- Kontaktörler, röleler, yatak ve makine kontrolü,
7- Taşıyıcı ve regülatör halatlarının kontrolü,
8- Tahrik kasnağı kanalları ile motor generatör kömür kontrolü,
9- bağlantı klemens kontrolü, kumanda gerilim ölçümü,
10- Ana şalter, fren magneti, saptırma makaralar, motor temizliği, kumanda tablosu ve fanlar,

d- Rapor Tanzimi:

1- Asansörümüzün özelliğine göre farklılık arzedecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.

2- Binamızın bağlı bulunduğu………………. belediyesinden asansörümüzün emniyet ve işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan yüklenici firma müştereken sorumlu olacaktır.

VI – İHTİLAFLARIN HALLİ

Taraflar, işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

VII – TEBLİGAT

Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin ….. gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

VIII – İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Asansörlerin bakım ve kontrollerinin her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Gerekli teknik personeli istihdam etmek, yasal ve idari yetki belgelerini, çalışma ruhsatlarını almak, bunları ilan etmek, yasal uyarıları asmak gibi işlerden sorumludurlar.

IX – ANLAŞMANIN FESHİ

Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ….. ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir.

İşbu dokuz (9) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında …. /… / 2020 tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenip imzalanmıştır.

Ekleri:

1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan “asansör bakım firması belgesi” örneği,
2- Yüklenici firma çalıştırdıkları mühendisler için, kendi firmaları adına çıkartılmış olan “Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi” ile “Büro tescil belgesi” örneği,

FİRMA ADI ve İmza               APARTMAN/SİTE ADI ve İmza

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok