Reklam Alanı
Reklam Alanı
İhaleler 170 0

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçlar Satılacaktır

Paylaş:

✔ Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçlar Satılacaktır

  • İlan Sahibi: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01378147
  • Şehir: ŞANLIURFA
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.06.2021 – saat: 10:30
Sıra noAracın CinciMarkasıTipiModel YılıMotor NumarasıŞase NumarasıCinsiMuhammen Bedel            (KDV Hariç)Geçici Teminat Bedeliİhale Tarihi ve
saati
1OtomobilRenaultClio-Symbol2003K9KD700D030182VF1LB07CF27423461Sedan26.125,00 TL2.612,50 TL08.06.2021 –
10:30
2KamyonetFord Transit199523688SFALXXDJVLRA23688Kapalı Kasa15.625,00 TL1.562,50 TL08.06.2021 –
11:30
3KamyonetPeugeotBoxer20003125510VF3233JC2Y4001185Kapalı Kasa16.125,00 TL1.612,50 TL08.06.2021 –
14:00
4R.OtobüsFiatOtoyol1996804005230839918X118685Otobüs15.500,00 TL1.550,00 TL08.06.2021 –
15:00
5OtomobilRenaultClio2003K9KA700D029912VF1LB07CF27423136Sedan26.250,00 TL2.625,00 TL09.06.2021 –
10:30
6KamyonetMazdaB-25001999WL411508JM7UFYOW5W0141540Çift Sıra Kab.19.375,00 TL1.937,50 TL09.06.2021 –
11:30
7OtomobilRenaultClio-Symbol2003K9KD700D030179VF1LB07CF27423533Sedan25.625,00 TL2.562,50 TL09.06.2021 –
14:00
8OtomobilSkodaSuper-B2010CBB232932TMBAF63TXA9015341Sedan91.875,00 TL9.187,50 TL09.06.2021 –
15:00

AÇIKLAMA :

1- Yukarıda özellikleri yazılı 8 (sekiz) adet aracın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Osmanbey Kampüsü Merkezi Derslik binasının zemin katında bulunan 1 nolu amfi salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.  

2-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

    d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

   e) Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

   f) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. 

4- Satışı yapılacak araçların  KDV, vergi, resim ve harç, tescil, siğorta vb.tüm gider/masrafları alıcıya aittir.

5-İstekliler söz konusu araçları, mesai günleri içinde (10.30-15.30 saatleri arasında) Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İlahiyat Fakültesi otoparkında görebileceklerdir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

7- Geçici Teminat Bedeli Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı İban’a yatırılacaktır. (Geçici teminat belgesi açıklama kısmında kişi ise “T.C kimlik no, adı soyadı, ihale bilgisi”, Firma ise “Vergi kimlik no firma bilgisi ve ihale bilgisi” eklenmesi gerekmektedir.)

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir