Reklam Alanı
Reklam Alanı
İhaleler 153 0

Gümrükten Araç Satış İhalesi Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Gümrükten Araç Satış İhalesi Yapılacaktır

Mülkiyeti Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen (otomobil, SUV, otobüs, kamyonet, çekici ve dorse) araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte  satış ihaleleri yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerden talep edilen belgeler ve araç vergi durumuyla ilgili ayrıntılar;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: EDİRNE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: ILN01348356
  • Şehir: EDİRNE
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021 09:20
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonu

EDİRNE  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satışı Yapılacak Taşınırlar

Sıra
No
MARKASICİNSİ TİPİMODELİPLAKASI DURUMUBULUNDUĞU YERTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNATI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1VOLVOÇEKİCİFH13 460 42T2011AA813ZJTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI185.000,0055.500,0020.04.202109:20
2DAFÇEKİCİXF 105.4102007AB22HOGTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI103.000,0030.900,0020.04.202109:40
3VOLVOÇEKİCİFH4402007B156LAZTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI275.000,0082.500,0020.04.202110:00
4IVECOÇEKİCİSTRALIS 440 S432002SK7862AMTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI55.000,0016.500,0020.04.202110:20
5KRONEDORSESD2012AHR016Tamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI80.000,0024.000,0020.04.202110:40
6LAMBERETDORSELVFS3E 3A2003AB23HOGTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI64.000,0019.200,0020.04.202111:00
7KRONEDORSESD2010PP1109EATamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI67.000,0020.100,0020.04.202111:20
8KRONEDORSESD2008RA6466ABTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI40.000,0012.000,0020.04.202111:40
9DAFÇEKİCİXF95.3801998CA7594HCTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI35.000,0010.500,0020.04.202113:20
10VOLVOÇEKİCİFH12 4202000KC701EUTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI45.000,0013.500,0020.04.202113:40
11SCHMITZDORSES022001KC210FATamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI35.000,0010.500,0020.04.202114:00
12SCHMITZDORSE1998SR332BMTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI20.000,006.000,0020.04.202114:20
13MANOTOBÜSLIONS COACH2004TX1501XMTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI95.000,0028.500,0020.04.202114:40
14FORDKAMYONETFAAY TRANSİT YAN CAMLI200260 AU 481Tamirle kullanılabilir22 OTOPARK25.000,007.500,0020.04.202115:00
15RENAULTKAMYONETMASCOTT 120.35200644 BL 680Tamirle kullanılabilir22 OTOPARK25.000,007.500,0020.04.202115:20
16PEUGEOTKAMYONETBOXER 350LH 2.8HDI200334 BG 0205Tamirle kullanılabilir22 OTOPARK20.000,006.000,0020.04.202115:40
17HYUNDAIKAMYONETPANELVAN200422 ES 354Tamirle kullanılabilir22 OTOPARK10.000,003.000,0020.04.202116:00
18LEVENTKAMYONET1.8199522 AT 397Tamirle kullanılabilir22 OTOPARK5.000,001.500,0020.04.202116:20
19SCANIAÇEKİCİR560V82011BL015IITamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI440.000,00132.000,0021.04.202109:20
20DAFÇEKİCİXF 105.5102008VL09SGSTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI145.000,0043.500,0021.04.202109:40
21VANHOOLDORSES/001012010BL418YCTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI90.000,0027.000,0021.04.202110:00
22AUDİOTOMOBİLA4 AVANT 2.0 TFSI2009W80341HTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI98.000,0029.400,0021.04.202110:20
23AUDİOTOMOBİLA6 AVANT 2.5 TDI2002CB3628PBTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI67.000,0020.100,0021.04.202110:40
24LANCIAMPVVOYAGER2013NXG207Tamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI260.000,0078.000,0021.04.202111:00
25CHEVROLETOTOMOBİLCRUZE2011BG1207JRTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI64.000,0019.200,0021.04.202111:20
26FORDOTOMOBİLMONDEO2001CT7599PKTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI40.000,0012.000,0021.04.202111:40
27PEUGEOTOTOMOBİL6051998H4072AXTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI15.000,004.500,0021.04.202113:20
28RENAULTOTOMOBİLLAGUNA1997SK2942ADTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI21.000,006.300,0021.04.202113:40
29MERCEDESOTOMOBİLS3201999H9015BTTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI65.000,0019.500,0021.04.202114:00
30BMWOTOMOBİL530dA2001FH51XBYTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI30.000,009.000,0021.04.202114:20
31BMWOTOMOBİL530iA2000HFZ3342Tamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI40.000,0012.000,0021.04.202114:40
32BMWSUVX5 3.0d2002AA346YXTamirle kullanılabilirKAPIKULE GÜMRÜK SAHASI62.000,0018.600,0021.04.202115:00
33BMWSUVX5 3.0d2001NI110OHTamirle kullanılabilir22 OTOPARK15.500,004.650,0021.04.202115:20
34SEATMPVALHAMBRA200434NBGLTamirle kullanılabilir22 OTOPARK50.000,0015.000,0021.04.202115:40
35LADAOTOMOBİLSAMARA199322EZ784Tamirle kullanılabilir22 OTOPARK5.000,001.500,0021.04.202116:00
36OPELOTOMOBİLMERİVA2008UNNI441Tamirle kullanılabilirGÜVEN OTOPARK60.000,0018.000,0021.04.202116:20

        Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen  taşınır malların satış  ihaleleri  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63   22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

  2-  İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını,  Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.

  3-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

     4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

        5-Taşınır malların satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir.

   6- Kapıkule Gümrük Sahasında bulunması sebebi ile sahadaki araçların görülmesi talepleri için Gümrük Müdürlüğünce belirlenen koşullar önceliklidir.

   7- Yabancı plakalı taşıtların Tahmini Bedeline ÖTV, KDV ve Gümrük Vergisi dahil diğer vergiler hariçtir.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir