Rize Belediyesi İş Makineleri ve Araçlar Satıyor

✔ Rize Belediyesi İş Makineleri ve Araçlar Satıyor

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01295591
  • Şehir: RİZE
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.02.2021 15:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Kamyonet, minibüs, silindir, greyder, ekskavatör
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye  Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat: 1


✔ RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizin bünyesinde bulunan aşağıdaki listede plaka ve özellikleri verilen iş makineleri ve araçların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle aşağıda tabloda belirtilen muhammen bedeller üzerinden artırım yapılmak üzere  şartname dahilinde ihale tarafına kalandan bedelin peşin tahsil edilmek üzere ayrı ayrı  satışı yapılacaktır.

1- Araç ve iş makinelerinin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, model yılı, markası  aşağıda listede belirtildiği şekildedir.


Plaka

Marka
Model Yılı

Özellik

Motor No
Muhammen
Bedeli
KDV Dahil
Geçici
Teminatı
(%3)
53 DP 266FORD
1999
KAMYONET
(KAPALI
KASA)
WB9348715.000 TL450.00 TL
53AL805FORD
1998
MİNİBÜSXL1061630.000 TL900 TL.
53 AF 808FORD
1998
KAMYONETWU8707730.000 TL900 TL.

Araçlar İş Makineleri

PlakasıCinsiMarkasıModeliKDV Dahil
Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminatı
(%3)
RB-53-98BW138İş Makinası-
Silindir
Bomag
 
BW
138 AC
45.000 TL.1.350 TL.
RB-53-85-120-Gİş Makinası
Greyder
Caterpillar
 
120 G120.000TL.3.600  TL.
34-05-322
 
İş Makinesi
Ekskavatör
Caterpıllar2004280.000TL.8.400  TL.

2- İhale 09.02.2021 Salı günü, saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri ( noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b.8- Tebligat için adres beyanı

b.9- Ticaret sicil gazetesi

c. Ortak girişim olması halinde ; (ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri (noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat  makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

e.  Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket  olarak  girecekler için  şirket  adına,  gerçek  kişiler  için ihaleye  girecek  olan  kişi  adına düzenlenmelidir.

4- Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

5-İdarenin Adresi:

Belediye  Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat: 1 Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı  53100 RİZE
Telefaks:   0464 214 40 91
Mail Adresi: tasinmaz @rize.bel.tr

İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İhaleye katılmak isteyenler, 150,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden  alabilir veya ücretsiz görülebilir.

7- Satılacak olan iş makineleri ve araçlarını görmek isteyenler Belediye karşısı sahil açık otoparkında görülebilir. 

İLANEN DUYRULUR.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok