Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 115 0

Devlet Destekli Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

Paylaş:

Devlet Destekli Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılacak Devlet Destekli Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Sigorta Bedeli

(1) Sigorta bedeli; köyün ortalama verimi, ürün birim fiyatı ve poliçede belirtilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ekili alanın çarpımından oluşur.
(2) Sap unsuru Tablo 1’de yer alan ürünler için isteğe bağlı olarak sigortalanmakta olup sap unsurunun sigorta bedeli, tablodaki oranlar uygulanarak belirlenir.

Ürün Sap Unsuru Sigorta Bedeli Oranları (Tablo.1)

(3) 2021 üretim sezonu için uygulanacak olan ürün birim fiyatları Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir.

Prim Tutarı

(1) Poliçe primi; ürünlerin ve isteğe bağlı sigortalanan sap unsurunun sigorta bedeline Ek-1’de yer alan köy tarife fiyatının uygulanmasıyla bulunur.
(2) Poliçenin asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

4. Tazminatın Hesabı

(1) Tazminat tutarı, köyün gerçekleşen verim ortalaması ile köyün eşik verim değeri arasındaki farkın, poliçede belirtilen ekili alanın ve ürün birim fiyatının çarpılmasıyla bulunur. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap unsurunu teminat kapsamına alan üreticiler için sap tazminat tutarı, Tablo.1’deki oranlar uygulanarak belirlenir.
(2) Tazminata hak kazanılması durumunda, ödenecek en düşük tazminat tutarı sap unsuru dâhil poliçe başına 30 TL’dir.
(3) Bu sigortayı yaptıran bir üreticinin aynı parseli için Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe
ile sınırlıdır.

5. Sigortaya İlk ve Son Kabul Tarihleri

(1) Sigortaya ilk ve son kabul tarihleri, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ilan edilir. Tarım Sigortaları Havuzu bu tarihlerin değiştirilmesi konusunda yetkilidir.

6. Poliçe İptaline İlişkin İade Esasları

(1) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez. 7 günlük sürenin geçilmesi halinde, poliçe son kabul tarihine kadar isteğe bağlı iptallerde, gün üzerinden prim tahsil edilir.
(2) Sigortaya son kabul tarihinden sonra yapılacak poliçe iptallerinde prim iadesi yapılmaz.
(3) Zorunlu nedenler ile yapılan poliçe iptallerinde prim iadesi gün esasına göre yapılır.
(4) Genel Şartların C.2 maddesinin ikinci fıkrası ile C.4 maddesinin ikinci fıkrasının c bendine istinaden kısa dönem üzerinden yapılacak prim iadesinde aşağıdaki Tablo 2’de yer alan oranlar uygulanır.

İndirimler

(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
(2) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
(3) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
(4) Aynı ürün ve ada/ parselde hem Bitkisel Ürün Sigortası hem Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin son yaptırdığı poliçesine %5 oranında “Çift Poliçe İndirimi” uygulanır.
(5) Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) desteklenmesi ve karşılıklı kazanım için, yapılacak entegrasyonlar sonrası poliçe üretiminde; sisteme kayıtlı üreticilere %5, üreticilerin aynı zamanda DİTAP’ ta sözleşme yapmış olmaları durumunda ise ilave %5 oranında daha indirim ile toplamda %10 oranında indirim uygulanır.

Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.


EK:

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale, Nohut, Kırmızı Mercimek ve Yeşil Mercimek Ürünleri ile Bu Ürünlerin Sertifikalı Tohumluk Ürünleri İçin Köylerin Tarife Fiyatları -2021

EK –

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale, Nohut, Kırmızı Mercimek ve Yeşil Mercimek Ürünleri İle Bu Ürünlerin Sertifikalı Tohumluk Ürünleri İçin Köy Bazında Tarife Fiyatları -2021

https://yemekciyiz.net/


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir