Reklam Alanı
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Yönetmelikler Kategorisindekiler

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği..

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği…

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği..

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği..

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği…

Hasta Hakları Yönetmeliği..

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı…

Ticaret Denetmenlerinin Mesleğe Alınmaları Yönetmeliğinde Değişikliler Yapıldı….

Sığınak Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik…

Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelik…

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik…

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik..

Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik