Reklam Alanı
Reklam Alanı

Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Duyurusu

Paylaş:

✔ Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Duyurusu

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ANKARA KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 • İlan Numarası: ILN01341594
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.05.2021 – saat: 15:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Garipçe Mahallesi, 4 pafta, 138 numaralı parselde,  5790 m² yüzölçümlü Kale vasıflı taşınmazın 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla kiralanması işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN
TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU
TK-32

1-  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Garipçe Mahallesi, 4 pafta, 138 numaralı parselde,  5790 m² yüzölçümlü Kale vasıflı; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.12.1974 tarih ve 8172 sayılı kararıyla tespit ve ilan edilen Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında, 24.6.1983 tarih ve 15175 sayılı kararıyla sınırları belirlenen Öngörünüm Bölgesinde kalan, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.5.1999 tarih ve 10935 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma grubu 1. grup olarak tescil edilmiş olan taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak;

 • 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, Arşiv, Sanat Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi, Sanat Stüdyosu ile benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği mekanlar ile yeme içme üniteleri, satış birimleri vb. gibi işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.

2- Yatırımcıların 23/05/2021 günü saat 15.30’a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” in 7 nci maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-32) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR890000100100000350154021 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

6- Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir. (Tel: 0 312 470 63 30 – 0312 470 63 31)

7- Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

8- Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

9- İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

10- Bu duyuruda değinilen şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir