Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 132 0

Sakarya Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alıyor

Paylaş:

✔ Sakarya Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alıyor

Sakarya Üniversitesi’nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alıyor.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi:

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: YOK842540
 • Şehir: SAKARYA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.05.2021
 • Eleman Sayısı: 25
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: PROFESÖR – DOÇENT – DR. ÖĞR. ÜYESİ
 • Başvuru Süresi: Son  başvuru  tarihi  ilanın  Resmî  Gazete’de yayımlandığı tarihten  itibaren 15  (onbeş)  gün

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Üniversitemize  Öğretim  Üyesi alınacaktır.

1-  Profesör  kadrosu  için  adayların  başvuru  formuna  (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/  adresinden  ulaşılabilir)  fotoğraflı  özgeçmişini,  nüfus  cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre  ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  çalışmalarını  veya yüksek lisans  çalışmalarını  kapsayan  dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr  adresinden  giriş yaparak pdf  veya  zip biçiminde yükleyip  on-line  başvuru yapmaları gerekmektedir.

2-  Doçent  kadrosu  için  adayların  başvuru  formuna  (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/  adresinden  ulaşılabilir)  fotoğraflı  özgeçmişini,  nüfus  cüzdan suretini,  öğrenim  belgelerini,  Sakarya  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Ölçütleri çerçevesinde  yayın  listesini,  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını  kapsayan  dosyalarını  https://akb.sabis.sakarya.edu.tr  adresinden  giriş  yaparak  pdf  veya  zip  biçiminde  yükleyip  on-line  başvuru  yapmaları gerekmektedir.

İptal edilen metin: (Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar,  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için  Üniversitelerarası  Kurulca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır).

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- Doçent unvanı almış bulunanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

5- Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

6- Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

7-  Başvurular  on-line  olarak  “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr”  web  sayfası  üzerinden  alınacaktır.  Kişisel  beyana  dayalı  olarak  sisteme  yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8-  Son  başvuru  tarihi  ilanın  Resmî  Gazete’de yayımlandığı tarihten  itibaren 15  (onbeş)  gündür. Başvuru  süresi  içinde yapılmayan  başvurular  ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİMADETDERECEUNVANIAÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
11PROFESÖRKardiyak elektrofizyoloji ve aritmilerin kateter ablasyonu konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
11PROFESÖRBütüncül psikoterapi alanında deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
11PROFESÖRMeme radyolojisi ve vasküler radyoloji konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
11DOÇENTAkut pankreatit tanısında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI
11DOÇENTAfet tıbbı alanında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
11DR. ÖĞR. ÜYESİÇocuk nefroloji uzmanı olmak, çocuklarda mesane disfonksiyonu konusunda tecrübeli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
11DR. ÖĞR. ÜYESİAile hekimi olarak sahada en az iki yıl deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
11DOÇENTRobotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
11DOÇENTKalp naklinde ve yapay kalp cihazlarında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
11DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
11DOÇENTAntepartum eğitimi hakkında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON ANABİLİM DALI
11DOÇENTLomber ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
12DOÇENTOmuz artoskopisi ile ilgili çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
11DR. ÖĞR. ÜYESİVideotorakoskopik cerrahi alanında deneyimli olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ
İSLAM İKTİSADI VE FİNANS ANABİLİM DALI
13DR. ÖĞR. ÜYESİİslami sigortacılık konusunda doktora yapmış olmak,
İslami finans, İslami sigortacılık, İslam sermaye piyasaları konularında çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ
İSLAM İKTİSADI VE FİNANS ANABİLİM DALI
13DR. ÖĞR. ÜYESİYüksek lisansını ve doktorasını İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nda yapmış olmak. Muamelat fıkhı, Osmanlı iktisat tarihi, İslam iktisadı alanlarında
çalışma yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ
İSLAM İKTİSADI VE FİNANS ANABİLİM DALI
13DR. ÖĞR. ÜYESİYüksek lisansını ve doktorasını İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nda yapmış olmak. İslami finans, İslami sermaye piyasaları, İslami mikrofinans
konularında çalışma yapmış olmak.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM
DALI
11DOÇENTDoçentlik unvanını “Yönetim Bilişim Sistemleri” bilim alanında almış olmak, esnek imalat sistemleri ve uzman sistemler alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI
11DOÇENTİletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak. Sinema ve Kültürlerarası İletişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.
FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
TÜRK İSLAM SANATI ANABİLİM DALI
11DOÇENTTürk İslam Sanatı alanında doçent unvanı almış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
12DOÇENTDoçentliğini yönetim bilişim sistemleri alanında almış olmak. Biyometrik tanıma, yeşil bilişim ve
karar destek sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI
12DR. ÖĞR. ÜYESİUluslararası pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası pazarlama alanında üniversite dışındaki kuruluşlar tarafından desteklenen en az bir
projede yürütücü veya araştırmacı olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
13DR. ÖĞR. ÜYESİYenilikçi gıda işleme teknolojileri konularında çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
11DR. ÖĞR. ÜYESİSosyal bilgiler eğitimi alanında doktora yapmış olmak, erken çocukluk döneminde sosyo-kültürel eğitim, sosyal bilgiler eğitimi ve değerler eğitimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
11DR. ÖĞR. ÜYESİSınıf eğitimi veya özel eğitimde doktora eğitimi yapmış olmak, özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları için uyarlama çalışmaları, kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretmen eğitimi ve
yeterlikleri konularında çalışmaları olmak.

(DÜZELTME İLANI) Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: YOK842551
 • Şehir: SAKARYA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 12.05.2021

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden
 

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi alımı ile ilgili olarak hazırlanan ilan metni, 10.05.2021 tarihli ve 31480 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmış olup, 2 nci maddesinde yer alan “Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.” ifadesi sehven yer almış olup ilan metninden çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir