Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sağlık Personeli Alıyor

✔ Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sağlık Personeli Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841431
  • Şehir: YOZGAT
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 25.01.2021
  • Eleman Sayısı: 48
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Hemşire, Eczacı, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli
  • Başvuru Süresi: 25/01/2021-08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar
Yozgat Bozok Üniversitesi

✔ Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz  hastanesinde  veya  Rektörlükçe  görevlendirilecek  diğer  birimlerde,  2020 Yılı  KPSS  (B  grubu)  puan  sıralaması  esas  alınarak,  657  sayılı  Kanun’un  4/B  maddesi  ile 06/06/1978   tarihli   ve   7/15754   sayılı   BKK   ile   yürürlüğe   konulan   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  gereğince,  gündüz  veya  gece  nöbet  sistemine  göre  çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri  özel  bütçeden  karşılanacak  olup,  ilanla  ilgili  tüm  bilgilere  Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

UNVANISAYIARANAN NİTELİKLER
Hemşire20Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşire15Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, hemşirelik alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
Hemşire4Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Ameliyathane Hizmetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi
olduğunu belgelemek.
Eczacı1Eczacılık Bölümü lisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri3Anestezi Bölümü önlisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri1Ameliyathane Hizmetleri önlisans mezunu olup, Laparoskopik El Aletleri Kullanım Sertifikasına Sahip olmak ve Ameliyathane Hizmetleri alanında en az 5 yıl
deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
Diğer Sağlık Personeli2Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü önlisans mezunu olup, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
Diğer Sağlık Personeli1Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Temel İlk Yardım, Temel EKG, EKG Okuma, Tıbbi Terminoloji, ve Afet Kültürü Eğitimi
Sertifikalarına sahip olmak.
Diğer Sağlık Personeli1Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Bakanlık onaylı Temel Modül Uygulayıcı Eğitim Belgesi, Bakanlık onaylı İşaret Dili Eğitim Belgesine sahip olmak ve acil tıp teknisyenliği alanında
en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Başvuru Tarihi    :  25/01/2021-08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar,

Başvuru Yeri       :  Başvurular  Yozgat  Bozok  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır.

Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

✔ BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş  olmak.  (Lise  mezunları  için  KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler,    hizmet    sözleşmesi    esaslarına    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya   sözleşme   dönemi   içerisinde   Bakanlar   Kurulu   kararı   ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

✔ BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

www.bozok.edu.tr   adresinden   temin   edilecek   başvuru   formu   eksiksiz   doldurularak istenilen  belgeler  ile  Yozgat  Bozok  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı’na  posta  yolu  veya şahsen yapılacaktır.

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT

✔ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınarak  kazanan  adayların  isim  listeleri,  işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı  Unvanına  Başvuruların  Değerlendirilmesi:  Eczacı  unvanı  “Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması  halinde,  adaylara  sözlü  sınav  yapılacak  olup,  kazanan  aday  sözlü  sınav  başarı  puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından,  ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.  Kadro  sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

✔ İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4-  Sözleşmeli  Personel  Başvuru  Formu  (www.bozok.edu.tr)  ilan  duyurusundan  temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,

6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

✔ AÇIKLAMALAR

1-  Her  aday  yalnızca  bir  kadroya  başvuru  yapacak  olup,  başvuru  unvan  ve  başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.

2-  Başvuruda  verilen  tüm  evraklar,  fotokopi  olması  nedeniyle  kesinlikle  geri  iade edilmeyecektir.         

                                                                                    

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok