Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kat Mülkiyeti 3.333 0

Apartman Karar Defteri Nedir? Karar Defterinin Olması Zorunlu mu?

Paylaş:

Apartman Karar Defteri Nedir? Karar Defterinin Olması Zorunlu mu?

Apartman karar defteri; Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından belirtildiği gibi yılda bir kereden az olmamak üzere gerçekleştirilen “kat malikler kurulu” toplantılarında ve seçilen yönetim tarafından alınan tüm kararların ve gelir-giderlerin yazıldığı defterdir.

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. (KMK. Madde: 32)

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür. (KMK. Madde: 32)

Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılamamakta, sadece noter onaylı olan defterler kullanılabilmektedir.

Apartmanda alınacak kararlar yapılan ve yapılacak işler gelir ve giderlerin kayıtlarının “apartman karar defteri” nde tutulması gerekiyor. Bu defter için noterden tasdik almak gerekiyor. Tasdikli deftere, toplantılar ile ilgili detaylar ve alınan kararlar yazılıyor.

Apartman karar defteri tutulmazsa ne olur?

Bu zorunluluğunu yerine getirmeyen yöneticilere KMK’nun 36. maddesine göre, yine aynı kanunun 33. maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanıyor.

 KMK: Madde 36 –

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

Apartman Karar Defterine Yazılması Gereken Kararlar Nelerdir?

Apartman karar defterine yazılması gereken kararlar ve durumlar tamamen binayı ve o binada yaşayan sakinler ilgilendiren kararlardır. Apartman karar defterinde geçmesi ve yer alması gereken konular şunlardır;

1- Apartman sakinlerinin kendilerine belirledikleri bir yönetici ile bir yıl içerisinde yapmış oldukları toplantılarda alınan kararların bu defter içinde yer alması şarttır,

2- Apartman sakinleri tarafından sunulan bir kararın, oylanmaya sunulması durumunda kararın durumu ve sonucu mutlaka bu deftere işlenmelidir (oylamaya sunulan kararda kaç ret oyu ve kaç onay oyu çıktığına dair detaylar yazılmalıdır).

3- Eğer alınması gereken bir kararda ret çıkmışsa, kararın neden ret çıktığına dair detaylar yazılmalıdır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir