Mülkiyeti Kristal-İş Sendikasına Ait 131 Odalı Otelin Satışı Yapılacaktır

✔ Mülkiyeti Kristal-İş Sendikasına Ait 131 Odalı Otelin Satışı Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 131 Odalı otel satışı,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Paşabahçe Mahallesi Saip Molla Cad. No: 28 Beykoz/ISTANBUL adresindeki Genel Merkez toplantı salonu,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Kristal-İş Sendikasından

KRİSTAL İŞ SENDİKASI Cam Çimento Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tanımlanan taşınmaz mal, bu şartnamede belirtilen ilke ve koşullarla kapalı zarf verme usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Satış konusu: İli: Aydın, İlçesi: Kuşadası, Mah: Hacı Feyzullah, Mevkii: Ilıca, Ada.612, Pafta: 15M-IV a, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz, Karaova Mah. Mustafa Birden Sok. No: 15 Kuşadası/AYDIN adresindedir.

Özellikleri, 1747 m2 arsa üzerine kurulu, 7370 m2 kapalı alanlı, zemin+Asma kat+5 Normal Kat+Çatı, 131 Oda kapasiteli, içerisinde kiracı bulunan, kayıtlarda olduğu ve fiilen olduğu gibi, oteldir.

Kapalı zarf usulü satış şartları: Yukarıda tapu kayıtları ve yeri belirtilen taşınmazın ekspertiz raporuna göre muhammen peşin satış bedeli 12.750.000.-TL’dır. Satış kapalı teklif zarfı alınarak yapılacaktır.

Teminat: Taşınmazın satışına katılabilmek için muhammen peşin satış bedelinin %5 ‘i oranındaki 637.500.-TL’lık nakit teminatın, sendikamızın İş Bankası Paşabahçe Şubesi’ndeki TR71 0006 4000 0011 0430 7246 12 no’lu hesabına yatırılması gerekmektedir.

Kapalı Zarf ile Teklif Verme Usulü:

Tüm istekliler;

  • Yukarıda belirtilen miktarda teminatın depo edildiğini kanıtlayan banka dekontu/belgeyi, gerçek kişi ise kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise yetki belgesinin ve imza sirkülerinin, vekil ise vekaletnamesinin bir örneğini, üzerinde (TEMİNAT VE ŞARTNAME) ibaresi yazılı bir zarfa,
  • Muhammen peşin satış bedeli veya üzerinde tekliflerinin, (rakamla ve yazı ile) yazılı geçerli olacak şekilde imzaladıkları teklif mektuplarını, (TEKLİF MEKTUBUDUR) kaydı bulunan ve isteklinin açık adı ve soyadı veya tüzel kişi ise şirket unvanı ile adresini taşıyan diğer bir zarfa,
  • Ek yerleri mühürlü ve/veya imzalı olan bu her iki zarfı, üçüncü zarfa koyacak ve son zarfı kapatacaktır.
  • Bu son zarfın üzerinde, isteklinin kendisine mahsus hiçbir kayıt ve ibare kesinlikle bulunmayacak, yalnızca (Kristal İş Sendikası Paşabahçe Mah. Saip Molla Caddesi No: 28 Beykoz/IST adresi ile 27 Şubat 2020 gün, saat 14:00’ de yapılacak taşınmaz satışına ait teklif zarfıdır.) ibaresi yer alacaktır.

İstekliler, teklif mektuplarını 24 Şubat 2020 günü saat 17.30’a kadar Kristal İş Sendikası Genel Merkez adresi olan, Paşabahçe Mahallesi Saip Molla Cad. No: 28 Beykoz/ISTANBUL adresine imza karşılığı tevdi edecekler veya aynı gün ve saatte belirtilen yerde bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir.

İsteklilerin belirlenen saatten sonra teklif verme istekleri kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler nedeniyle geç ulaşan teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kapalı zarf usulü olmak üzere yukarıda şekle uygun teminat yatırmış olan alıcıların katılımı ile 27 Şubat 2020 tarihinde saat: 14.00’de, sendikamızın Paşabahçe Mahallesi Saip Molla Cad. No: 28 Beykoz/ISTANBUL adresindeki Genel Merkez toplantı salonunda, katılımcılar ve sendika yetkililerinin huzurunda zarflar açılıp en yüksek teklif verene satış işlemi yapılabilecektir.

Kapalı zarf usulü satışa katılan isteklilerin yatırdıkları teminatlar, alım hakkını kazanamayanlara, satış gününden sonraki en geç 10 gün içerisinde, kendilerine iade edilecektir. Bu süre için kendilerine, faiz vs. hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.

Sendikamız ihale kanununa tabi olmayıp, kapalı zarf usulü ile satıştan amaç, taşınmazın mümkün olan en yüksek değerle satılmasını temin etmektir. Sendikamız, sonuçta taşınmazı satıp satmamakta serbesttir.

Kendisine satış yapılmasına karar verilen istekli, satış gününden itibaren 7 gün içerisinde, teminattan arta kalan bakiye miktarı, sendikanın aynı banka hesabına eksiksiz olarak yatıracaktır. İşlemler tamamlandıktan sonra alım satım harç ve giderleri alıcıya aittir.

Süresi içerisinde satış bedelinin yatırılmaması halinde, satış işleminin hiçbir bağlayıcılığı kalmaz ve yatırılan teminat iade edilmez.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok