Kepez Belediyesine Ait Kafeterya Kiraya Verilecektir

✔ Kepez Belediyesine Ait Kafeterya Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5022 Sokak No: 52’de 100 m2 kapalı alanlı Kafeterya,
  • İşin Yapılacağı Yer: ANTALYA / KEPEZ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Kepez Belediyesinden

Tasarrufu Belediyeye ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 2 adet taşınmaz;

1- Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5022 Sokak No: 52’de 100 m2 kapalı alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 1.000,00-TL+KDV muhammen bedelle 04.02.2020 tarih Saat: 15.00’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 36.000,00-TL’nin % 10’u olan 3.600,00- TL)

2- Kepez Mahallesi Hurdacılar Caddesi No: 100’de (29420 ada 1 parsel) bulunan 344 m2’lik arsa ilk yıl aylık 1.000,00-TL+KDV muhammen bedelle 04.02.2020 tarih Saat: 15.05’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 36.000,00-TL’nin % 10’u olan 3.600,00- TL)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler:

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,

2- Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak),

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

4- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

5- İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

6- Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti

7- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1- Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti,

2- 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi,

3- Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

5- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

6- İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

7- Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 03.02.2020 tarih, saat: 17.00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok