Reklam Alanı
Reklam Alanı

Orhangazi Belediyesi Mutfak Araç Gereçlerini İhale Usulü İle Satacaktır

Paylaş:

✔ Orhangazi Belediyesi Mutfak Araç Gereçlerini İhale Usulü İle Satacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01294701
 • Şehir: BURSA
 • İlçe: Orhangazi
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.02.2021 – saat: 15:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 16 kalem taşınırın satışı işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyesi Encümeni toplantı odası
ORHANGAZİ BELEDİYESİ

✔ ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, çeşitli (aşağıdaki listede mevcut olan) mutfak araç gereçlerinin satışı işine ait ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle gerçekleştirilecektir.
 2. Bu husustaki ihale 10.02.2021 tarihinde saat 15.00’ da encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. İhalenin Muhammen Bedeli: 44.800,00 TL, %3’lük Geçici teminatı: 1.344,00 TL ‘dir.
 4. Satışı yapılacak Mutfak Araç Gereçleri;
S.NOMALZEME ADIADET
1.Değişik Ebatlarda Küvet80
2.Standart Küvet Kapağı50
3.Büyük Makarna Süzgeci2
4.3’lü Koson Ocak8
5.Ayaklı 3”lü Set Ocak (Lokanta Tipi)1
6.1000 mm’lik Tencere6
7.800 mm’lik Tencere2
8.500 mm’lik Tencere1
9.Yağ Kızartma Tenceresi2
10.Termobox (Sanayi Tipi)5
11.Çorba Teli Büyük Boy3
12.Pilav Kevgiri (Kaşığı) Büyük Boy5
13.Çorba Kepçesi Büyük Boy2
14.İki Kapılı Sanayi Tipi Buzdolabı1
15.50 mm’lik Sanayi Tipi Fan1
16.25 mm’lik Sanayi Tipi Fan2

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınır (Mutfak Araç Gereçleri) tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.

6- Taşınır (Mutfak Araç Gereçleri) satışı ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7- Taşınır (Mutfak Araç Gereçleri) satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

8- Taşınırın (Mutfak Araç Gereçleri) kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 10.02.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

9- İhaleye ilişkin teklifler 16 kalem malzemeyi kapsayacak şekilde tek kalem olarak alınacaktır.

10- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİGERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)
 -İmza sirküleri (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)       
 – Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           
– Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, – Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
– İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, – İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
– Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi – Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
– Ticaret sicil gazetesi – İkametgah
– Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge – Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
– Şartname alındı makbuzu – Şartname alındı makbuzu
– Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) – Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir