Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 399 0

Ada ve Parsel Ne Demektir?

Paylaş:

Ada ve parsel emlak terimleri içerisinde sıklıkla duyulan hatta birçok kişi tarafından karıştırılan iki kavram olarak da bilinmektedir.

Ada ne demektir?

Ada; Tapu ve kadastro işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Adanın anlamı, belirli yollarla çevrili olan ve imar planları içerisinde meydana gelen parsel üzerinde yer alan sokak, meydan, caddenin oluşumudur.

Parsel ne demektir?

Emlak terimleri içerisinde bir diğer önemli kavram da parseldir. İmar yasaları içerisinde anlamıyla yasaya göre ayrılmış ve sınırlandırılmış arazi parçasına verilen isimdir.

İmar parseli; imar adaları içinde yer alan kadastro parseline verilen addır. Bu parsellerin imar planları ve imar mevzuatına uygun olacak şekilde düzenlenmiş hallerine verilen isim olarak adlandırılmaktadır.

Kadastro parseli; mülkiyeti tescilli olan parsellere verilen addır. Kadastro yapılır yapılmaz kadastro ada sınırları içerinde yer alması gerekir.

Pafta ne anlama gelmekte?

Emlak terimleri içerisinde karşılaşılan bir diğer kavram da paftadır. Pafta denildiğinde kastedileni belirli ölçekteki büyük haritalar içinde planı ya da modeli oluşturan parçaların her biridir.

Farklı şekilde ifade edilmesi gerektiğinde büyük haritaların meydana gelmesinde önemli rol oynayan plan veyahut modeli oluşturma sürecindeki parçalara verilen isimdir. Arazilerin küçültülerek harita üzerindeki yansımaları olarak da ifade edilebilir.

Paftada önemli bilgiler yer almaktadır. Bunların olmaması halinde eksik çizim yapılmış olur. Kat adedinde, arsa alanına, kullanım amacından, proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendislerin bilgisine kadar önemli birkaç kriter yer almalıdır.

Net parsel nedir? Net parsel alanı nedir?

Net parselin ne olduğunu açıklamadan önce parsel, kadastro parseli, imar parseli gibi kavramları öğrenmek faydalı olacaktır.

  • İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına parsel denir.
  • Kadastro yapıldığı zaman oluşturulmuş, mülkiyeti tescilli parsellere ise kadastro parseli denir.
  • İmar adaları içindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline imar parseli denir.

Parselin imar planı ile yol, yeşil alan gibi ayrılan kısımlarının terki yapıldıktan sonra kalan alana net parsel alanı denir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir