Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 118 0

Ahlat Belediyesi’nce Ofis, Büfe ve Kafeterya Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Ahlat Belediyesi’nce Ofis, Büfe ve Kafeterya Kiraya Verilecektir….

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01286219
  • Şehir: BİTLİS
  • İlçe: Ahlat
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.01.2021 saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ahlat Belediyesi ihale toplantı salonu,

AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümenimizin 29.12.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Otogarda bulunan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

 1 – İdarenin:

a) Adresi : Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi AHLAT
b) Telefon ve faks numarası: 0434 412 4113 – 16     faks: 0434 412 4117
c) Elektronik posta adresi: [email protected]

2 – İhale konusu satış işinin:

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otogarda bulunan ve aşağıdaki tabloda belirtilen işyerleri

3 – İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Ahlat Belediyesi ihale toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 15.01.2021 Cuma günü saat 10 : 00 – Her işyeri 10 dakika ara ile ihale edilecektir.

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.2. İhaleye katılacak İstekliler, nüfus cüzdan fotokopilerini ibraz etmek zorundadır.

4.3. İhale dokümanı Ahlat Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı adresten 50.- TL karşılığında temin edilebilir.

4.4. Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları Belediye Encümeninin 29.12.2020 tarih ve 41 sayılı kararınca belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.   

4.5. Geçici teminat miktarı Muhammen bedel üzerinden % 3 oranında hesaplanmıştır.

İş Yeri No
Vasfı
Muhammen Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)
İhale tarihi
İhale saatiİhale süresi
(Yıl)
1Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202110:003 ( Üç )
2Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202110:103 ( Üç )
3Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202110:203 ( Üç )
4Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202110:303 ( Üç )
5Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202110:403 ( Üç )
6Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202110:503 ( Üç )
7Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202111:003 ( Üç )
8Bilet Satış Ofisi1.5001.62015 / 01 / 202111:103 ( Üç )
9Büfe1.0001.08015 / 01 / 202111:203 ( Üç )
10Büfe1.0001.08015 / 01 / 202111:303 ( Üç )
11Kafeterya2.5002.70015 / 01 / 202111:403 ( Üç )
12Restaurant3.5003.78015 / 01 / 202111:503 ( Üç )

4.6. Geçici Teminat ihale tarih ve saatinden önce Belediyemizin belirleyeceği banka hesap numarasına yatırılarak banka dekontu ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

4.7. İhaleyi alan istekliye ihalesini aldığı yer mevcut haliyle teslim edilecek olup idari şartname hükümlerine göre tefrişatı istekli tarafından yapılacaktır.

4.8. İhale konusu işe ilişkin her türlü resim, harç, vergi vb. giderler ihaleyi alan istekliye ait olacaktır.

4.9. İadeli taahhütlü posta yolu ile sunulan teklifler kabul edilmeyecektir.

4.10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir