Kilis 7 Aralık Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alıyor

✔ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alıyor

İlan Bilgileri
  • İlan Sahibi: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: DPB841638
  • Şehir: KİLİS
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 31.05.2021
  • Eleman Sayısı: 6
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: 5 Temizlik Görevlisi ve 1 Güvenlik Görevlisi
✔ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 5 temizlik görevlisi ve 1 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 6 adet sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ – KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

ı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

i) Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı aof-3.png
https://aoftestmerkezi.com/

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• İlköğretim veya orta öğretim mezunu olmak,

• 18 – 35 yaş arasında olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• Ön lisans mezunu olmak.

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış ve Valilik tarafından düzenlenen güncel (süresi dolmamış olan) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

• 18 – 35 yaş arasında olmak,

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.

3. Talepler Kilis Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, son 2 yıl itibariyle Kilis İl genelinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura yeri ve tarihi, kura sonuçları, istenilen belgeler ile diğer her türlü duyurular www.kilis.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

4. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

7. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok