Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 247 0

Sarıgöl Belediyesi 2 Adet İşyerini Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Sarıgöl Belediyesi 2 Adet İşyerini Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet işyeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Manisa/Sarıgöl Belediyesi Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1-

NOKODTAŞINMAZIN ADRESİVASFI- NİTELİĞİYÜZÖLÇÜMÜ
( M2)
ADA/ PARSELKİRA SÜRESİ21.04.2020 TARİHİNDE YAPILACAK İHALE SAATLERİTAHMİNİ BEDEL
( TL )
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
( TL)
1A20Ayan Mahllesi Yokuşbaşı Cad. No: 13/B Sarıgöl/MANİSAİşyeri26,0017373 yıl10.30Aylık 750,00270,00
2A21Ayan Mahallesi Yokuşbaşı Cad. No: 13/C Sarıgöl/MANİSAİşyeri20,0017363 yıl10.35Aylık 750,00270,00

2- İhaleler 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz kira ihalesine katılacak olanların;

  • Geçici teminatı yatırmış olmaları,
  • Kanuni ikametgah sahibi olmaları,
  • Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
  • Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
  • Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
  • Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
  • İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
  • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
  • İhale Şartnamesini 20.- TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilmektedir.
  • Sarıgöl Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden belge getirmeleri zorunludur.

4- Geçici ve Kesin Teminat Mektubu ve miktarının iadesi 5510 Sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır.

5- İstenen belgeler ihale günü ihale saatine kadar, Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir