Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 162 0

06.02.2021 Tarihli Resmi Gazetede

Paylaş:

✔ 06.02.2021 Tarihli Resmi Gazetede

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 70)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3507)
–– Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3508)
–– Rami Kışlasının (İstanbul) Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Müze Olarak Düzenlenecek Olması Nedeniyle Rami Esnafı İçin İnşa Edilmekte Olan Çarşının Ulaşım Sistemine Bağlanarak Çevresiyle Bütünlük Arz Edecek Şekilde Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların TOKİ Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3509)
–– Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgedeki Toplu Konut, Turizm, Ticaret ve Cami Alanı İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3510)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3511)
–– 154 kV Mihmandar-İncirlik-Ceyhan-1 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3512)


–– Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3513)
–– Konya İlinde Yapılacak Olan Silah ve Silah Sistemleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3514)
–– Niğde İli, Çamardı İlçesi, Bereketli Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3515)
–– 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3517)
–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3518)
–– Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Suriye’de (Çobanbey/Halep) Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3519)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/101, 102)

YÖNETMELİKLER

–– İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/02/2021 Tarihli ve 9412 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir