Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 212 0

20.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede

Paylaş:

✔ 20.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7298 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7299 Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7300 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7301 Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7302 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7304 Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolünün İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3711)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3712)

–– Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3713)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3714)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3715)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3716)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3717)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Giresun İli, Bulancak İlçesi, Aydındere Belediyesi ile Ordu İli, Kabadüz İlçesi, Yokuşdibi Mahallesi Arası İki İl Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3676)

–– Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Alaca Mahallesinde Şenyayla Olarak bilinen, Muş-Diyarbakır İl Sınırı Olan Berroşk Komları, Gencuk ve Misur Derelerinin Kesişim Noktasından Billur Deresini Takiben Pizar Tepe, 2047 Rakımlı Kartal Tepe, Seğla Tepe, Gelyemeni Deresi, Vorikamera Tepe Güney Eteklerinden Muhammetemin Deresinden Orta Deresinin Dere Yatağını Takiben Murat Nehri ile Birleştiği Yer Arasında Kalan Bölgenin Muş İline Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3677)

–– Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi Kapsamında Deniz Dolgusunda Kullanılacak Hammaddenin Temini Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşocağı ile Bağlantı Yoluna İsabet Eden Bazı Taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3678)

–– Direktaş Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Erzurum İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3679)

–– Ömerli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3680)

–– Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3681)

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100.000.000 TL Sermaye Tahsis Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3682)

–– “154 kV (Germencik-Ales) Brş. N.-Aydın Batı 1 Enerji İletim Hattı Projesi” ile “154 kV (Germencik-Ales) Brş. N.-Aydın Batı 2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3683)

–– “380 kV Tunçbilek Şalt-Domaniç-Bursa Doğu Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3684)

–– İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3687)

–– Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3688)

–– 2021/2022 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3689)

–– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

–– Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3691)

–– İzmir İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Araç Sistemleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3692)

–– Andırın Geben Barajı ve Sulaması Projesi Kapsamında Belirtilen Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3693)

–– Yukarı Kelkit (Sadak Barajı ve Sulaması) Projesi (DOKAP) Kapsamında Belirtilen Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3694)

–– Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Bingöl İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3695)

–– Antalya İli, Serik İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kumköy Mevkii Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3696)

–– Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3697)

–– Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tatlarin Kasabası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3698)

–– Van İli, Çatak İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ganisipi (Beyazsu) Şelalesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3699)

–– Isparta İli, Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Beyşehir Gölü ve Pınargözü Mağarası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3700)

–– Niğde İli, Çamardı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Direk Gölü Doğal Sit Alanı ile Ulukışla İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydan Yaylası (Karagöl, Çiniligöl) Doğal Sit Alanının Korunma Statülerinin Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3701)

–– Kırşehir İli, Mucur İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Seyfe Gölü Doğal Sit Alanı ile Obruk Köyü Doğal Sit Alanının Koruma Statülerinin Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3702)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yalnız Adası Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3703)

–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 2 No.lu Marmara Adası-Bedalan Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında (Karar Sayısı: 3704)

–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4 No.lu Marmara Adası-Saraylar Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3705)

–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Saraylar Mevkii 5 No.lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3706)

–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Saraylar Mevkii 6 No.lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3707)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 3710)

–– Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3718)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3708)

–– İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709)

–– Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/4)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/03/2021 Tarihli ve 10086-1, 10086-2, 10086-3, 10087 ve 10088 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir