Çatalca Belediyesinden Kiralık Gayrimenkuller

✔ Çatalca Belediyesinden Kiralık Gayrimenkuller

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01308989
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Çatalca
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.02.2021 – saat: 11:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Çatalca Belediyesi

✔ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  23/02/2021 Salı günü Saat’ 11.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 11.00′ a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’ ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler : Nüfus cüzdan sureti, ikametgah senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekaletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil Gazetesi, Ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile Şirket ana sözleşme sureti getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin  KDV dahil muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici Teminatlar  kiralama  süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi baz alınarak %6 oranında alınacaktır.

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6-) İhaleye katılacak istekliler

02., 07., 11., 12., 14., 18., 21 sıralardaki taşınmazlar için muhammen bedelin 6 katı oranında nakit.

 • 02. Sıradaki taşınmaz için 12.600,00 TL,
 • 07. Sıradaki taşınmaz için 6.000,00 TL,
 • 11. Sıradaki taşınmaz için  2.400,00 TL,
 • 12. Sıradaki taşınmaz için 55.320,00 TL,
 • 14. Sıradaki taşınmaz için 7.800,00 TL,
 • 18. Sıradaki taşınmaz için 9.000,00 TL,
 • 21. Sıradaki taşınmaz için 6.300,00 TL,

ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir.

😎 İhaleye ait şartname Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra NoMahalleMevkii/noKullanım ŞekliKira SüresiMuhammen Bedel (Aylık/Yıllık)Geçici Teminat
1Atatürk Mahallesi
 
 Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 32/A
 
Dükkan3 Yıl1.500,00TL1.372,88TL
2Bahşayiş Mahallesi
 
Çanakkale Cad. No: 1
 
Kahvehane5 Yıl2.100,00TL3.203,39TL
3Başak Mahallesi
 
Başöğretmen Cad. No: 1
 
Dükkan3 Yıl     200.00TL183.05TL
4Çanakça Mahallesi
 
 Ayşen Sokak 1. kat. No: 19/1 –İç kapı. 1
 
Konut3 Yıl150.00TL162.00TL
5Çanakça Mahallesi
 
 Ayşen Sokak 1. kat. No: 19/1 –İç kapı. 2
 
Konut3 Yıl150.00TL162.00TL
6Çanakça Mahallesi
 
Karacaköy Cad. No: 213/A
 
Dükkan3 Yıl1.000,00TL915.25TL
7Çanakça Mahallesi
 
Karacaköy Cad. No: 168
 
Kahvehane5 Yıl1.000,00TL1.525,42TL
8Çakıl Mahallesi
 
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/A
 
Dükkan3 Yıl375.00TL343.22TL
9Çakıl Mahallesi
 
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/B
 
Dükkan3 Yıl375.00TL343.22TL
10Çiftlikköy Mahallesi
 
 İstanbul Cad. No: Kantar
 
Kantar3 Yıl170.00TL183.60TL
11Celepköy Mahallesi
 
 Mimar Sokak. No: 19
 
Kahvehane5 Yıl400.00TL610.17TL
12Ferhatpaşa Mahallesi
 
 Ulusal Egemenlik Parkı No: Park/Büfe
 
Park/Büfe5 Yıl9.220,00TL14.064,41TL
13Gökçeali Mahallesi112 Ada 49 Parsel (15.204,15m² No: TarlaTarla3 Yıl9.000,00TL
(1 Yıllık)
810.00TL
14Hisarbeyli MahallesiKarakartal Cad. No: 57/AKahvehane5 Yıl1.300,00TL1.983,05TL
15Hisarbeyli MahallesiKarakartal Cad. No: 53/A-BDükkan3 Yıl525.00TL480.51TL
16Kaleiçi MahallesiCevdet Barın Cad. No: 21/DDükkan3 Yıl1.900,00TL1.738,98TL
17Karacaköy MahallesiSelanik Cad. 1/FDükkan3 Yıl400.00TL366.10TL
18Kestanelik MahallesiKaracaköy Cad. 60/CKahvehane5 Yıl1.500,00TL2.288,13TL
19Kestanelik MahallesiDispanser Sk. No: 14/BKonut3 Yıl450.00TL486.00TL
20Ovayenice MahallesiGazi Atatürk Meydanı.No: 4/ADükkan3 Yıl375.00TL343.22TL
21Örencik Mahallesi
 
 Örencik Cad. No: 120/A
 
Kahvehane5 Yıl1.050,00TL1.601,69TL
22Örencik Mahallesi
 
 Örencik Cad. No: 95/B
 
Dükkan3 Yıl300.00TL274.58TL
23Subaşı Mahallesi
 
 Gökçeali Cad. No: 337/D
 
Dükkan3 Yıl650.00TL594.91TL

İLAN OLUNUR.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok