Kulüp Ofisi, Soyunma Odası ve Lokal Amatör Spor Kulüplerine Kiraya Verilecektir

✔ Kulüp Ofisi, Soyunma Odası ve Lokal Amatör Spor Kulüplerine Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01307585
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Zeytinburnu
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.02.2021 – saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 5, Zeytinburnu/İSTANBUL

✔ ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu: İlçemiz, Seyitnizam Mahallesi G/13 Sokak, 3268 Ada 34 Parselin bitişiğinde ve planda Belediye Hizmet Alanında kalan Seyitnizam Semt Konağımızdaki; kulüp ofisi, soyunma odası ve lokalin İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi,

İhale Tarih ve Saati: 25/02/2021 – saat: 11:00

İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3085        

                         
İhale Usulü  : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü

Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri  : 24/02/2021 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

 • Yıllık Muhammen Bedel           : 4.500,00 TL + KDV
 • Aylık Muhammen Bedel             :375,00 TL + KDV
 • Geçici teminat %3                      :135,00 TL

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

✔ İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

*Zeytinburnu İlçe Sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğini belgeleyen Amatör Spor Kulübü olmak

*Amatör Spor Kulüpleri adına ihaleye iştirak eden kişi/kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Amatör Spor Kulüpleri adına ihaleye iştirak eden kişi/kişilerin Yetki Belgesi

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

*İhale şartnamesi (ıslak imza ve kaşeli)

*Geçici teminat bedelini Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.

*Şartname bedelini Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.

*İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

*İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 24/02/2021 tarih ve saat 16:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

*Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok