Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 145 0

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 15 Adet Daire İhalesi

Paylaş:

✔ Ankara Büyükşehir Belediyesinin 15 Adet Daire İhalesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya’da bulunan 15 adet daire satışa sunuldu.
Dairelerin satış İhalesi, 29 Temmuz 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacaktır. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01404506
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Merkez
 • Semt-Mahalle: KIZILIRMAK MAH. / 100.YIL
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.07.2021 — saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya Karakusunlar’da bulunan 15 adet taşınmazın satış ihalesi
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 29 Temmuz 2021 Saat 12.00’a kadar
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Hipodrom Caddesi No:5 Belediye Hizmet binası B-Blok 1.Kat

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanun’unun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 29.07.2021 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü (29.07.2021) Saat 11.00’a kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

 • a-Kimlik/Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri 
 •  b-İkametgâh Belgesi (Aslı) 
 • c-Teklif Mektubu
 • d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi 
 • e-Yer Görme Belgesi
 • f-Şartname Alındı Makbuzu
 • g-Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500 TL ( BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç 29.07.2021 tarih 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

12-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ
SIRA NOİLÇESİMAHALLESİADA / PARSELBULUNDUĞU KATBAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASICEPHEDAİRE TİPİNET ALANI     ( m² )TAKDİR EDİLEN BEDEL (TL.)%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/11. Bodrum Kat8GD3+1145,5950.000,0028.500,0029.07.202114.00
2ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/11. Kat16GD3+1144,631.150.000,0034.500,0029.07.202114.05
3ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/12. Kat20GD4+1149,911.350.000,0040.500,0029.07.202114.10
4ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/13. Kat23KD4+1149,911.350.000,0040.500,0029.07.202114.15
5ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/13. Kat24GD4+1149,911.360.000,0040.800,0029.07.202114.20
6ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/14. Kat28GD4+1149,911.370.000,0041.100,0029.07.202114.25
7ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/15. Kat31KD4+1149,911.370.000,0041.100,0029.07.202114.30
8ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/15. Kat32GD4+1149,911.380.000,0041.400,0029.07.202114.35
9ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/16. Kat36GD4+1149,911.390.000,0041.700,0029.07.202114.40
10ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/19. Kat47KD4+1149,911.420.000,0042.600,0029.07.202114.45
11ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/111. Kat55KD4+1149,911.460.000,0043.800,0029.07.202114.50
12ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/111. Kat56GD4+1149,911.475.000,0044.250,0029.07.202114.55
13ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/112. Kat59KD4+1149,911.480.000,0044.400,0029.07.202115.00
14ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/112. Kat60GD4+1149,911.500.000,0045.000,0029.07.202115.05
15ÇankayaKarakusunlar – Kızılırmak27465/113. Kat64GD4+1149,911.520.000,0045.600,0029.07.202115.10
TOPLAM20.525.000,00615.750,00

*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.

Adres Bilgileri:Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara
İletişim:0 312 507 25 58 
Fax :0 312 507 26 11


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir