Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 261 0

Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünden Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır…

Paylaş:

Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünden Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Gayrimenkul Satış İlanı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kemeraltı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı 1366 Sokak No: 2 Konak/İZMİR
İhale Usulü : 6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

1- Satılacak gayrimenkul; Küçükada mahallesi 2243 sokak, No: 2 D: 2 ile 3560 sokak, No: 34 ve No: 34 D: 1 Gürçeşme Konak/İZMİR adresinde bulunmaktadır.

2- İzmir ili Konak Tapu Müdürlüğünde İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi, 41578 ada, 28 parselde, 93 m², tam hisseli, iki kat ev olarak kayıtlı, yapılan tespitlerde Zemin kat +1 normal kat+çatı katı olmak üzere toplam 3 katlı gayrimenkul açık arttırma usulü ile satılacaktır.

3- Gayrimenkule 50.000 TL rayiç değer biçilmiştir.

4- Arttırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin % 7,5 ‘i nispetinde teminat alınacak, teminat olarak para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün Birinci Arttırması 30.03.2020 tarihinde saat 14: 00 ‘da (satış süresi 15 dakikadır.), İkinci Arttırması 06.04.2020 tarihinde saat 14:00 ’da (satış süresi 15 dakikadır.) açık arttırma suretiyle “Kemeraltı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı 1366 Sokak No: 2 Konak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.

6- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- İştirakçilerin teminatlarının yatırıldığına dair Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları alındı belgesini (Vergi Dairesi Alındısı-Menkul Kıymet Alındısını), ihale saatinden yarım saat öncesine kadar satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- Gayrimenkul malın Birinci Açık arttırmasında satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ’ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile arttırma 7 gün daha uzatılarak aynı mahalde 06.04.2020 tarihinde saat 14:00 ’da tekrar ihale edilecektir.

Ancak; ihale bedelinin rüçhanlı alacaklarla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır. Satışın yapılıp yapılmayacağı konusunda Satış Komisyonu yetkilidir.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler tahsil dairesine müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir