Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 184 0

Batman Milli Emlak Müdürlüğü’nden Gayrimenkul Satış İhalesi

Paylaş:

✔ Batman Milli Emlak Müdürlüğü’nden Gayrimenkul Satış İhalesi

Batman Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Satışa çıkarılan gayrimenkulleri, Körük, İrmi, Ciğerlo ve Kardelen Mahallelerinde bulunmakta olup ilanda hazine hissesi, yüzölçümü, cinsi ve imar durumu belirtilmiştir. İhaleyle ilgili daha fazla bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: BATMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01383069
  • Şehir: BATMAN
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.06.2021 — saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Bayındır Mah. Cizre Cad. No: 48 Merkez/Batman

BATMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

Sıra
No
Taşınmaz NoMah./KöyüAda NoParsel  NoYüzölçümü (m²)Hazine HissesiCinsiİmar DurumuTahmini Bedeli
 (₺)
Geçici Teminat
Miktarı (₺)
İhale Tarihiİhale Saati
172010102772Körük15217625,00625,00ArsaKonut Alanı (B-3)162.500,00  40.625,0021.06.202109:30
272010102874Körük5524315,00315,00ArsaKonut Alanı (B-2)103.950,00  25.987,5021.06.202109:40
372010102959Körük55717307,00307,00ArsaKonut Alanı (B-2)79.820,00  19.955,0021.06.202109:50
472010102976Körük55817265,00265,00ArsaKonut Alanı (B-2)59.625,00  14.906,2521.06.202110:00
572010103033Körük5615808,00408,00ArsaKonut Alanı (B-2)106.080,00  26.520,0021.06.202110:10
672010103085Körük5639428,00428,00ArsaKonut Alanı (B-2)136.960,00  34.240,0021.06.202110:20
772010103188Körük56527165,00165,00ArsaKonut Alanı (B-2)42.900,00  10.725,0021.06.202110:30
872010103251Körük5793190,00190,00ArsaKonut Alanı (B-2)57.000,00  14.250,0021.06.202110:40
972010103291Körük58020190,00190,00ArsaKonut Alanı (B-2)43.700,00  10.925,0021.06.202110:50
1072010104422İrmi10221.038,00302,00ArsaKonut Alanı (A-5)181.200,00  45.300,0021.06.202111:00
1172010104751Ciğerlo128622.989,99913,19ArsaKonut Alanı 302.000,00  75.500,0021.06.202111:10
1272010104791Kardelen119432.000,001.185,83ArsaKonut Alanı653.000,00  163.250,0021.06.202111:30

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR

Sıra NoPlaka NoCinsiMarka TipiModeliBulunduğu YerTahmini Bedeli                  (₺)Geçici Teminat
Miktarı (₺)
İhale Tarihiİhale Saati
172 DK 592OtomobilHyundaiSonata NF 2.4H Matic2006Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Otoparkı22.500,00  5.625,0021.06.202114:00
234 ZJ 5172KamyonetWolkswagenCaddy Kombivan 1,9 TDİ 105 HP2007Miroğlu Çekme Kurtarma Otoparkı23.000,00  5.750,0021.06.202114:20

HURDA ARAÇLAR

Sıra NoTaşınır Malların NiteliğiTaşınır Malların Adedi/Tahmini KgBulunduğu YerTahmini Bedeli                  (₺)Geçici Teminat
Miktarı (₺)
İhale Tarihiİhale Saati
1Hurda Araç1 adet/ 1200 kgMiroğlu Çekme Kurtarma Otoparkı2.232,00  558,0021.06.202114:40

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Bayındır Mah. Cizre Cad. No: 48 Merkez/Batman adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılacakların;  

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,              

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)’nce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen hususların belgelendirilmesi ve bu belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış ” Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin” 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)’nde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.- TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000.- TL’yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir.

Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

8- İlanın (B) bölümünde belirtilen hurda aracın ihalesine katılacak isteklilerin ömrünü Tamamlamış araçların kontrolü Hakkında Yönetmenlik hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir. Üzerinde ihale kalan istekli hurda araçlar için bertaraf formu düzenleyecek olup, araçların trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacaktır.

Bertaraf formunun düzenlenmesi ve ibrazı halinde araç müşteriye teslim edilecektir.       

9- Taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecek olup, satış ve tescil işlemlerinden dolayı doğacak her türlü vergi, resim ve harç müşteriye aittir.

Taşıtlara ait her türlü karayolu/ trafik/teknik uygunluk belgelerini almak ve bu işlemlerin takibi ile doğacak giderleri müşteriye aittir.

10- İstekliler, satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

11- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 213 3011 (Dahili: 1431-1436-1437) no.lu telefondan, batman.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.  İLAN OLUNUR.

 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir