Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 249 0

Keçiören Belediyesi 9 Adet Daire Satışı Yapıyor…

Paylaş:

Keçiören Belediyesi 9 Adet Daire Satışı Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Ankara/Keçiören Belediyesine ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 9 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.04.2020 — saat: 13:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : İhale günü saat 12.00′ ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1 – Mülkiyeti Ankara/Keçiören Belediyesine ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 9 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 – Bahse konu olan 9 adet dairenin bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra NoMahallesiAda NoParsel No
No
Brüt Alan ( m² )Cinsiİhale Tarihiİhale SaatiMuhammen BedelGeçici Teminatı
1YAYLA30823131/290.88Daire30/04/202013:30180.000,00 TL5.400,00 TL
2YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:4177,17Daire30/04/202013:40370.000,00 TL11.100,00 TL
3YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:7177,17Daire30/04/202013:50380.000,00 TL11.400,00 TL
4YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:10177,17Daire30/04/202014:00380.000,00 TL11.400,00 TL
5YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:13177,17Daire30/04/202014:10390.000,00 TL11.700,00 TL
6YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:16177,17Daire30/04/202014:20400.000,00 TL12.000,00 TL
7YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:37177,17Daire30/04/202014:30460.000,00 TL13.800,00 TL
8YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:40177,17Daire30/04/202014:40465.000,00 TL13.950,00 TL
9YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:43177,17Daire30/04/202014:50470.000,00 TL14.100,00 TL


İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

3 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

  • İhaleye iştirak Dilekçesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • İkametgah Belgesi,
  • Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir),
  • Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,
  • Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
  • Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,
  • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,
  • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü,

4 – İhaleye katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

6 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adres : Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir