Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 222 0

Merzifon Belediyesi 3 Adet İşyeri Satışı Yapıyor…

Paylaş:

Merzifon Belediyesi 3 Adet İşyeri Satışı Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Amasya/Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- İHALE USULÜ:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 • MAHALLE : HARMANLAR MAHALLESİ,
 • MEVKİİ : HAL SOKAK,
 • PAFTA NO : G34B15D2A
 • ADA / PARSEL NO : 418 /1
SR. NOTAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATIŞARTNAME
BEDELİ
BİNA BİLGİLERİİHALE SAATİ
1968.000,00-TL29.500,00-TL350,00-TLZemin Kat Bağ. Böl.5 Nolu (73 m2 Depo+28 m2 Zemin) Top:101 m2 lik İşyeri9:30
21.144.000,00-TL34.500,00-TL350,00-TLZemin Kat Bağ. Böl.8 Nolu (23 m2 Depo+44 m2 Zemin) Top:67 m2 lik İşyeri09:40
3621.000,00-TL19.000,00-TL350,00-TLZemin Kat Bağ. Böl.13 Nolu (15 m2 Depo+22 m2 Zemin) Top:37 m2 lik İşyeri09:50

2- İhalenin Yapılacaği Yer Ve Tarih:

 • Amasya/Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 14.04.2020 salı günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaraları:

 • Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163 Merzifon-AMASYA
 • Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29

4- İhaleye Girebilme Şartları:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a- Kanuni ikametgah olması;

b- Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

c- İmza sirküleri vermesi;

 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

d- Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

e- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

f- İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir