Sındırgı’da 24 Adet Taşınmaz Satılacaktır

✔ Sındırgı’da 24 Adet Taşınmaz Satılacaktır

Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Sındırgı ilçesinde bulunan ve ilanda mevkii / yüzölçümü / cinsi ve imar durumu belirtilen taşınmazların satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. Daha fazla ayrıntılar;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BALIKESİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: ILN01343699
 • Şehir: BALIKESİR
 • İlçe: Sındırgı
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.05.2021 — saat:10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No: 1 Karesi/BALIKESİR

✔ BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

( Milli Emlak Müdürlüğü )
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO.TAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEMEVKİİ /
SOKAĞI
ADAPARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
110180109550BalıkesirSındırgıPürsünlerAhmetyeri20724Çalılık5.531,27Tamİmarsız51.800,0010.360,0004.05.202110:00
210180100857BalıkesirSındırgıMandıraDambaşı ve Kapaklıaltı313Ham Toprak2.875,00Tamİmarsız29.500,005.900,0004.05.202110:15
310180100859BalıkesirSındırgıMandıraMezarlık ve Alkırı315Ham Toprak12.500,00Tamİmarsız56.250,0011.250,0004.05.202110:30
410180101539BalıkesirSındırgıYusufçamıÇakmaklı13710Hali Arazi4.792,74Tamİmarsız24.000,004.800,0004.05.202110:45
510180101538BalıkesirSındırgıYusufçamıÇakmaklı1375Hali Arazi4.692,89Tamİmarsız28.200,005.640,0004.05.202111:00
610180101507BalıkesirSındırgıYusufçamıEvardı1234132,55Tamİmarsız3.600,00720,0004.05.202111:15
710180101147BalıkesirSındırgıTaşköyÇatalkabaağaç11914Hali Arazi4.088,84Tamİmarsız51.200,0010.240,0004.05.202111:30
810180100534BalıkesirSındırgıKaraağaçAğılönü236Tarla1.600,00Tamİmarsız15.200,003.040,0004.05.202111:45
910180100596BalıkesirSındırgıKaraağaçAğılönü1412Tarla1.050,00Tamİmarsız9.400,001.880,0004.05.202112:00
1010180107475BalıkesirSındırgıÇaltılıKöycivarı1521Çalılık2.243,53Tamİmarsız37.400,007.480,0004.05.202112:15
1110180105847BalıkesirSındırgıŞahinkayaKöyiçi1851Arsa515,99Tamİmarsız7.800,001.560,0004.05.202114:00
1210180105848BalıkesirSındırgıŞahinkayaKöyiçi1852Arsa505,45Tamİmarsız7.600,001.520,0004.05.202114:15
1310180105849BalıkesirSındırgıŞahinkayaKöyiçi1853Arsa495,12Tamİmarsız7.500,001.500,0004.05.202114:30
1410180107792BalıkesirSındırgıKıranköySarpdere1621Ham Toprak2.515,67Tamİmarsız25.200,005.040,0004.05.202114:45
1510180100770BalıkesirSındırgıKocabeyMezaryanı1913Hali Arazi10.696,33Tamİmarsız140.800,0028.160,0004.05.202115:00
1610180104769BalıkesirSındırgıOrmaniçiKöycivarı1462Hali Arazi1.873,62Tamİmarsız5.700,001.140,0004.05.202115:15
1710180107374BalıkesirSındırgıKaracalarEskiköy14226Ham Toprak4.260,74Tamİmarsız15.000,003.000,0004.05.202115:30
1810180107430BalıkesirSındırgıKaracalarUzuntarla24316Ham Toprak5.312,20Tamİmarsız10.700,002.140,0004.05.202115:45
1910180107169BalıkesirSındırgıBulakGölcükyeri1321Çalılık7.040,43Tamİmarsız16.500,003.300,0004.05.202116:00
2010180108345BalıkesirSındırgıAlayakaÇakıllık2104Hali Arazi1.044,42Tamİmarsız5.300,001.060,0004.05.202116:15
2110180106425BalıkesirSındırgıIlıcalı
(Emendere)
Olukgeçidi1986Hali Arazi18.019,20Tamİmarsız144.200,0028.840,0004.05.202116:30
2210180100317BalıkesirSındırgıÇakıllıKöyiçi779Tarla2.566,00Tamİmarsız32.075,006.415,0004.05.202116:45
2310180100326BalıkesirSındırgıÇakıllıSarıgöl976Tarla19.549,44Tamİmarsız166.200,0033.240,0004.05.202117:00
2410180100687BalıkesirSındırgıKocabeyAlan1351Hali Arazi31.882,19Tamİmarsız319.000,0063.800,0004.05.202117:15

1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince  AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No: 1 Karesi / BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyenlerin;

    a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici Teminat Makbuzunu yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde  belirtilen şartlara uygun olmalıdır. (Tedavüldeki Türk Parası,  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Gerçek kişilerin;

 • Yasal yerleşim sahibi olmaları,
 • tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 • T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),

Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,

 • vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
 • idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021 Yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile,
 • tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;

kamu tüzel kişiliklerinin ise;

 • yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

d) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.

4- Yukarıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili; 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır.

Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL’ye kadar olanlar hariç)  1/4’ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.

Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.

5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, ayrıca Kurumumuza girişte HES KOD’larının beyan etmeleri önem arz etmektedir.

8- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 224 4715 / 150-156)

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok