Reklam Alanı
Reklam Alanı
Reklam Alanı
yönetmelik Etiketi Sonuçları

16.01.2021 Tarihli Resmi Gazetede….

Sığınak Yönetmeliği

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yönetim Planı Şartı….

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği 30 Haziran 2020’ye Ertelendi…

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik…

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

Her Daireye Bir Otopark Yapılması Zorunluluğu Getiren Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4. Maddesinin 1. fıkrası 3 Ay Ertelendi

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Yapı Müteahhidinin Yetki Belgesi Numarasının Alması Zorunlu

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Merkezi Isıtma ve Sıhhı Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhı Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik