Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Haberleri 331 0

Tapuda Arsa Payı Nedir?

Paylaş:

Tapuda Arsa Payı Nedir?

Arsa payı, denildiğinde payın kat mülkiyet kanununa göre düzenlenen maddelerce taşınmaz mülkiyete sahip olanların sahip olduğu arsadır.

Bu pay şeklinde kat mülkiyeti veya bir bina üzerinde irtifak kurulduysa veya binanın üzerinde olduğu parselin arsanın rayiç bedeli oranınca pay verilir. Bu paylar ortak mülkiyet paylar olarak da bilinmektedir. Bu sebeple bulunan kat mülkiyeti ve arsa payları asla birbirinden ayrılamaz ve devirleri yapılamaz.

Kat mülkiyetinin miras gibi yollarla başkasına devredilmesi durumunda arsa payı ve kat mülkiyeti birlikte devredilir. Arsa payları kesinlikle mülkiyet ve irtifaklardan ayrı ayrı devredilemez ve farklı bir kayıt şeklinde tutulamaz.

Arsa payı, hesaplanırken dikkat edilmesi gereken temel şey, bağımsız olan bölümün ana taşınmaza değerine oranının hesaplanmasıdır. Bu değerler metre kare büyüklük değeri değil, her bir bağımsız olan bölümün rayiç değeri yani alım satım değeri üzerinden hesaplanır.

Bu değerler belediye bünyesinde olan Emlak Değeri Takdir Komisyonuna başvuru yapılarak öğrenilebilir. Arsa paylarının yanlış hesaplanması durumunda maliklerin dava açma hakları bulunmaktadır fakat dava sonucunun pay belirlendikten sonra gerçekleşen bağımsız bölümlerdeki artış ya da azalış dava sonucunu etkilemez.

Arsa Paylarında uyumsuzluklar meydana gelmesi mümkündür. Böyle durumlarda pay sahipleri bu uyumsuzlukları SPK lisanlı bir değerlendirme firmasına giderek bu payların tespitinin istenilmesi gerekmektedir.

Arsa payları her zaman bağımsız olan bölümlerden tüm yapının oranına denk bir şekilde yapılmış olmalıdır. Bu oranda ise, çok küçük bir şekilde %15 ‘lik bir sapmanın olması kabul edilebilir. Aksi bir durumun oluşması durumunda bu arsa payının düzeltilmesi istenilmelidir. En önemli şey ise arsa payında kat irtifakının kurulmuş olduğu tarihtir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda da bu gibi durumlarla ilgili olarak arsa paylarının bağımsız bölümlere olan değerleriyle orantılı olması gerektiğine vurgu yapılırken, arsa payı paylaşımının orantılı yapılmadığı durumlarda yeniden gözden geçirilmesi ve gerektiğinde gerçek arsa payının hak sahiplerine verilmesi amacıyla mahkemeye başvuru hakkının değerlendirilmesi gerekiyor.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir