Reklam Alanı
Reklam Alanı
Haberler 188 0

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: DPB841655
  • Şehir: DİYARBAKIR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 09.06.2021
  • Eleman Sayısı: 99
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Sağlık personeli
  • Başvuru Süresi: 18.06.2021 (saat 23:59’kadar)    

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri  Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun 4.  maddesinin  (B) maddesine  göre tam zamanlı   olarak   çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî   Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KODUUNVANIÖĞRENİMPUAN TÜRÜADEDİNİTELİKLERİ
HM 01HemşireLisansKPSS P359a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
HM 02HemşireLiseKPSS P942a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak
b) Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
HM 03HemşireLiseKPSS P941a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak
b) Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
DYT 01DiyetisyenLisansKPSS P31a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
LAB 01LaborantÖn lisansKPSS P931a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.
EBE 01EbeLisansKPSS P31a) Ebelik Lisans Programından mezun olmak
b) 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.
RÖNT 01Röntgen TeknisyeniÖn lisansKPSS P936a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
ECZ 01Eczacı*LisansKPSS şartı
yoktur.
4a) Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak
ST 01Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)Ön lisansKPSS P935a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
ST 02Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)Ön lisansKPSS P933a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
ST 03Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri)Ön lisansKPSS P931a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 04Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri)Ön lisansKPSS P932a) Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 05Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)Ön lisansKPSS P931a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak
b) Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli ameliyatında deneyim sahibi olmak
c) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 06Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)Ön lisansKPSS P931a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak
b) Endoskopi ve kolonoskopi cerrahisi yapılan ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
c) Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim sahibi olmak
d) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 07Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)Ön lisansKPSS P933a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans Programından mezun olmak
b) Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
c) En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak
d) En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak
e) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
DS 01Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)LiseKPSS P942a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
DS 02Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist)LisansKPSS P32a) Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
DS 03Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)Ön lisansKPSS P934a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
TOPLAM99

*Eczacı;  lisans  mezuniyet  notu  derecesine  göre  belirlenecektir.  Notların  eşitliği  halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 – Türk  Ceza  Kanunu’nun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile  kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hile  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

5- Adayların;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesinin  “Bu  şekilde istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam  edilemezler”  hükmüne uygun olması.

6- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

7- Adaylarla yapılacak  hizmet  sözleşmesinde  belirtilen  şartları  yerine  getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname   kapsamında   kurumlarıyla   ilişiği   kesilenler   veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 – Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.) 2 – Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.

3 – Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4 – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.

5 – Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için) 6 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika Dicle Üniversitesinin  http://pbs.dicle.edu.tr/  web adresindeki Online  başvuru  sistemine

bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin  de  eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.  

Başvurular, ilanın Resmi  Gazete’de yayımlandığı tarihten  itibaren  10  (on) gün içinde Üniversitemizin  http://pbs.dicle.edu.tr/  adresinden  Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece   birine   başvurabilecektir.   (Birden   fazla   pozisyona   başvuru   yapan   adayların   her   iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda   yapılan   başvurular   incelendikten   sonra,   yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve  Lise  için  2020  KPSS-  P94  puan  sıralaması  esas  alınarak  atanmaya  hak  kazanan  ilan  edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (Onbeş) iş  günü içerisinde      Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere  başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile  çağrılacaktır.  

Asıl  kazananlardan süresi  içerisinde  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin yerine   yedek   adaylardan   sırasıyla   yerleştirme   yapılacaktır.  

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından   ayrıca   tebligat   yapılmayacaktır.Atanmaya   hak   kazanan   adaylar  sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde   yayımlandığı   tarihten   itibaren   7   (Yedi)   iş   günü   içerisinde   İşe başlamaları  için  gerekli  evrakları  tamamlayarak  şahsen  Personel  Daire  Başkanlığına  teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.  İdaremiz  tarafından  kendilerine  bir  bedel  ödenmiş  ise  bu  bedel  yasal  faizi  ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru  yapan  adaylara  evrak  iadesi  yapılmayacaktır.  Değerlendirme  sonrasında  asıl  ve  yedek olarak  belirlenenler  web  sayfamızda  yayımlanacaktır.  

Bu  ilan  atanmaya  hak  kazananlara  tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021 (saat 23:59’kadar)    

ADRES : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136 İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir