Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 324 0

Tokat Erbaa’da 14 Adet Taşınmaz Erbaa Vergi Dairesi’nden Satılıktır…

Paylaş:

Tokat Erbaa’da 14 Adet Taşınmaz Erbaa Vergi Dairesi’nden Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Tokat ili, Erbaa ilçesi Endikpınar köyünde 14 adet taşınmaz satışa sunulmuştur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 24.03.2020 — saat: 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Satışlar Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü Makam Odası,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

Vergi borçlarından dolayı Süleymanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından hacizli, aşağıda tapu kaydı, özellikleri ve Rayiç bedeli yazılan taşınmaz mallar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 93-99’ncu maddeleri gereğince Açık Artırma ile satılacaktır.

Süleymanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünün 122 031 6885 vergi kimlik numaralı mükellefi Aykor İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Ortağı 18854746890 T.C. Kimlik numaralı mükellefi Ali KORKMAZ adına kayıtlı,

Tokat Erbaa

Endikpınar KöyüEski Par.NoYeni Parsel NoYüzölçümüHisse MiktarıRayiç BedelTeminat Tuta. % 7,5 :
Endikpınar Köyü231146/11808 M²48/512796,00 TL59,70 TL
Endikpınar Köyü235146/15594 M²6/640156,00 TL11,70 TL
Endikpınar Köyü1021113/504.899 M²16/640884,00 TL66,30 TL
Endikpınar Köyü1058102/1793.574 M²16/640591,00 TL44,33 TL
Endikpınar Köyü1059102/1803.244 M²6/640537,00 TL40,28 TL
Endikpınar Köyü1094102/14211.995 M²16/6401.983,00 TL148,73 TL
Endikpınar Köyü1173111/422.118 M ²6/640348,00 TL26,10 TL
Endikpınar Köyü439160/89.139 M²464/20481.618,00 TL121,35 TL
Endikpınar Köyü1329167/573.438 M²16/640569,00 TL42,68 TL
Endikpınar Köyü510112/17.301 M²6/6401.316,00 TL98,70 TL
Endikpınar Köyü655165/292.114 M²48/5121.548,00 TL116,10 TL
Endikpınar Köyü658165/341.745 M²16/640394,00 TL29,55 TL
Endikpınar Köyü659165/3,51.834 M²16/640414,00 TL31,05 TL
Endikpınar Köyü710140/1013.822 M²48/2560474,00 TL35,55 TL

Yukarıda dökümü yapılan Taşınmazların muammen bedelleri toplamı 11.628,00 TL , Teminat tutarı ise 872,12 dir.

Satışlar Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü Makam Odasında 24.03.2020 Tarihinde Salı günü Saat 14.00’de açık arttırma ve peşin para usulü ile ihalesi yapılacak olup, Katılımcılar her bir Gayrimenkul için (Ada/Parsel) ayrı ayrı veya tamamı üzerinden ihaleye katılabilirler.

Gayrimenkullere ait satış Şartnamesi Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir ve alınılabilir, ayrıca 0 356 715 5631/119 dahili telefondan bilgi alınabilir. Ayrıca gayrimenkullere ait bilgiler erbaa vd.gelirler gov.tr adresinden görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş sayılacaktır.

Satışa çıkarılan gayrimenkulün KDV’si ve Damga vergisi Tapu Harcı alıcıya aittir.

Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz ihale günü saat 12:00’den önce satış Komisyonuna ibraz edilmelidir.

Gayrimenkul malın satışında teklif edilen bedel gayrimenkul için biçilen rayiç bedelin % 75 ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde satış yapılamaz en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7.nci (yedi) gün 31.03.2020 aynı yer ve saatte tekrar yapılacak olup gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki rüçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafı da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılamaz.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir