Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 235 0

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor…

Paylaş:

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor…

İlan Bilgileri

 • İlan No: YOK841986
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.01.2021
 • Son başvuru Tarihi: 29.01.2021
 • Eleman Sayısı: 2
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Araştırma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  31.  maddesi  ile  09  Kasım  2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ” in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ YüksekokulBölüm/Program/ Anabilim DalıKadro UnvanıKadro SayısıNitelikBaşvuru Değerlendirme ve Sınav TakvimiALES/
YDS Eşdeğeri Puanı
Mühendislik FakültesiBiyomedikal MühendisliğiAraştırma Görevlisi2Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. Biyomedikal veya Elektronik Mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak.
Tıbbi Görüntüleme veya Biyomedikal Enstrümantasyon alanında laboratuvar tecrübesi olması.
Başvuracak adayların İstanbul’da ikamet etmesi
beklenmektedir.

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına
yapılmaktadır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet AdresiÖn değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  

Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir,

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

 • 1 – Başvuru dilekçesi,
 • 2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 – 1 adet fotoğraf,
 • 4 – Özgeçmiş,
 • 5  –  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  belgesinin  fotokopisi  veya  e-Devlet  çıktısı,  (Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Yetkili  makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • 6 – Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
 • 7 – Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
 • 8 – ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
 • 9 – Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.   

                                                                                               

              


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir