Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kat Mülkiyeti 431 0

Apartman Aidatı Nasıl Hesaplanıyor?

Paylaş:

Apartman Aidatı Nasıl Hesaplanıyor?

Apartman aidatı, apartmandaki ortak giderler için ödeniyor. Aidatın hangi giderler için hangi oranlarda ödenmesi gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince;

1- apartmandaki kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

2- apartmanın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ise arsa payları oranında,

katılım sağlanıyor.

Aidat miktarı, apartmanın giderlerine göre belirleniyor. Aidat paraları apartman sakinlerinin kurduğu bir dernek veya ticari bir kurum ya da apartman yöneticisi tarafından belirli zamanlarda toplanıyor.

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

KMK. Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-175.png

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kanunun bu maddesi aralarında anlaşma olmadığı durumda geçerlidir. Kat maliklerinin aralarında anlaşma varsa bu yönetim planında açıkça belirtilmelidir. Mesela bir binada yönetim planına asansörü kullanmayan işyeri için ‘’İşyerleri asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar.’’ ibaresi eklenerek işyerinin bu giderlere katılmaması sağlanabilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-174.png

Bu gidere katılmamak asansörü kullanmayan işyeri sahibinin en doğal hakkıdır. Eğer Bu madde yönetim planına eklenmemiş olsaydı işyeri sahibi asansör bakım ve işletme giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlü olacaktı. Kanun tüm maliklerin ortak sözleşmesi olarak yönetim planını kabul eder. Bağımsız bölümün el değiştirmesi durumunda yeni malik yönetim planını kabul etmiş sayılır ve yönetim planında aidatlar ile ilgili bir karar alınmışsa buna da itiraz hakkı bulunmamaktadır. Her binanın bir yönetim planı vardır ve istenildiği takdirde bu yönetim planı Tapu Müdürlüğünden temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir