Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Ortak Alanlarda Yenilik ve İlaveler Yapılabilir mi?

✔ Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Ortak Alanlarda Yenilik ve İlaveler Yapılabilir mi?

KMK’na Göre Ortak Yerler Nerelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Ortak yerlerin kullanımı nasıl olur?

1- Ortak yerleri, kat malikleri kendi çıkarları için kullanamaz ve değişiklik yapamaz.

2- Kat malikleri gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyete göre malik olur.

3- Kat malikleri ortak yerleri kullanabilir.

4- Kat malikleri ortak yerlerin kullanımında isteklerine göre değişiklik yapamaz.

5- Anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve boya badana yaptıramaz.

6- Ortak yerler düzgün kullanılmalı ve korunmalıdır. Buralardan elde edilecek faydanın çoğalmasını sağlayacak yenilikler ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile yapılır. 

Ortak alanlarda değişiklik yapılması mümkün mü?

Ortak alanlar konusu, her zaman apartman ve site yönetimlerinin faaliyetlerinde ana başlıklardan biridir. Ortak alanlarda, kat maliklerinin tek başına değişiklik yapması da mümkün değildir. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (KMK. Madde – 42)

Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde proje tadili kat maliklerinin en geç 3 ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Ayrıca kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri, arsa payı oranına göre ödenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

Çok masraflı ve lüks olanlar

KMK’nın 43. maddesine göre, yapılması düşünülen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir özellik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir. Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Temliki tasarruflar ve önemli işler

Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri, ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir. (KMK. Madde – 45)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

1 Yorum

HAYATİ TEZCAN  -  31/03/2022 / 23:43

EVET, FAYDALI YENİLİK VE İLAVELER MADDE 42 GEREĞİ KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR İLE YAPILIR.
PEKİ TOPLU YAPILARDA KAT MALİKLERİ KURULU YERİNE TEMSİLCİLER KURULU VAR. TEMSİLCİLER, SORUMLU OLDUKLARI BLOK KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞUNU ALMADAN TEMSİL ETTİKLERİ BLOK ADINA OLUMLU VEYA OLUMSUZ BÖYLE BİR KARAR İÇİN OYLAMAYA KATILABİLİR Mİ?
DİĞER BİR DEYİŞ İLE TEMSİLCİ SORUMLU OLDUĞU KAT MALİKLERİ ADINA ONLARIN BİLGİSİ OLMADAN BÖYLE BİR KARARIN ALINMASINA ONAY VEREBİLİR Mİ?
BİLGİLENDİRME İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM,

Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok