Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 359 0

KMK.’na Göre Ortak Alanlarda Yenilik ve İlaveler Yapılabilir mi?

Paylaş:

KMK’na Göre Ortak Yerler Nerelerdir?

– Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yangın emniyet merdivenleri, çöp kanalları, kalorifer, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri. 

– Kapıcı daire veya odaları, çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, garajlar, elektrik, su ve saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar, sığınaklar ve genel su depoları. 

– Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar. Koridorlar ve buralarda yer alan genel tuvalet ve lavabolar. 

Ortak yerlerin kullanımı nasıl olur?

1- Ortak yerleri, kat malikleri kendi çıkarları için kullanamaz ve değişiklik yapamaz.

2- Kat malikleri gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyete göre malik olur.

3- Kat malikleri ortak yerleri kullanabilir.

4- Kat malikleri ortak yerlerin kullanımında isteklerine göre değişiklik yapamaz.

5- Anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve boya badana yaptıramaz.

6- Ortak yerler düzgün kullanılmalı ve korunmalıdır. Buralardan elde edilecek faydanın çoğalmasını sağlayacak yenilikler ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile yapılır. 

Ortak alanlarda değişiklik yapılması mümkün mü?

Ortak alanlar konusu, her zaman apartman ve site yönetimlerinin faaliyetlerinde ana başlıklardan biridir. Ortak alanlarda, kat maliklerinin tek başına değişiklik yapması da mümkün değildir. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (KMK. Madde – 42)

Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde proje tadili kat maliklerinin en geç 3 ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Ayrıca kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri, arsa payı oranına göre ödenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

KMK’nın 43. maddesine göre, yapılması düşünülen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir özellik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir. Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri, ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir. (KMK. Madde – 45)


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir