KMK’na Göre Eski Yönetimin Yeni Seçilen Yönetime Evrakları Teslim Etmemesi

✔ Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Eski Yönetimin Yeni Seçilen Yönetime Evrakları Teslim Etmemesi

Yönetici değişimlerinde yaşanan bazen kişisel, bazen ticari nedenlere dayalı sorunlar oluyor.

Bu sorunlardan biri de, görev değişimi aşamasında, yeni bir yönetici atanmasına rağmen, eski yöneticinin kendi dönemine ait defter, belge vb. evrakları teslim etmemesi. Bu durum mahkemelere kadar yansıyabiliyor. Peki ne yapılmalı? Neler yapılabilir?

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli ana taşınmazlarda tutulması yasal gereklilik olan defterler ile saklanması gereken belgeler, bunları görevleri gereği ellerinde bulunduran yöneticilerin şahsi malları olmayıp, görev süresinin sonunda yeni yönetime teslim edilmesi gerekir.

Yargıtay’ın kararlarına göre ise; eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kapsamında yönetimin kullandığı çeşitli programlara ilişkin bilgiler gibi özel bilgilerin de yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesinin istenebileceği ve hakim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

Yönetim eğer tek bir kişiden oluşmuyorsa, verilmeyen evrak ve defterler kimin elinde ise ona yönelik dava açılabilir.

Bu konuda Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin T:29.05.2012, E:2012/5344, K:2012/6519: T:19.02.2009, E:2009/946, K:2009/1359 sayılı kararlarına da bakılabilir.

Diğer yandan kat malikleri dışından profesyonel yönetici seçilmesi ve aynı sorunların yaşanması durumunda farklılıklar olabiliyor. Şöyle ki Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 22/09/1981 tarihli ve E:1981 / 7947, K: 1981 / 8997 sayılı kararında “borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle paydaş olmayan yöneticiye karşı açılacak dava, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 33. Maddesinin kapsamı dışındadır. Bu davada görevli yargı yeri asliye mahkemesidir. Yönetici, kat maliklerine karşı vekil gibi sorumludur” yorumuyla sonuca ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu tip durumlarda kat maliklerinin ve denetçilerin dikkat etmesinde fayda bulunuyor.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok