Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kat Mülkiyeti 568 0

Konut Kapıcısı’nın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Paylaş:

Konut Kapıcısı’nın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Günümüzde, kapıcı (apartman görevlisi) çalıştırılmayan apartman veya siteler hemen hemen hiç kalmadı denilebilir. Ancak site yönetimiyle, kapıcılar (apartman görevlisi) arasında yapılması istenilen işler arasında muhtelif anlaşmazlık çıkmaktadır. Bunun nedeni ise büyük çoğunlukla, ilgili kanun ile yönetmeliklerin karşılıklı olarak bilinmemesinden kaynaklandığı görülmektedir.

03.03.2004 tarih 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 5. maddesinde, kapıcının görevleri ve sorumlulukları açıkca belirlenmiştir. Anılan maddeye göre;

1- Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

2- Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

3- Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

4- Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

5- Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

6- Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

7- Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

8- İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek. 

kapıcıların görevleri arasındadır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir