Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 185 0

Burhaniye Belediyesi’ne Ait 5 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Burhaniye Belediyesi’ne Ait 5 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

a) İdarenin Adı ve adresi:Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR
b) İdarenin Telefon / Faks:0 266 – 4126450/0 266- 4221006
c) İdarenin Elektronik posta adresi:[email protected]
d) İhalenin Yapılacağı yer:Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
e) İhalenin Tarihi ve saati:17.03.2020 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoAdresNiteliği
İhale Süresi
Zemin Yüzölçümü (m²)Muhammen BedelGeçici TeminatGüvence Bedeli
1Pelitköy Mah. İçmeler Kordonboyu Cad. 503 ada 4 parsel ön kısmıKafe Yapımı Ve İşletilmesi İşi3 YıllıkKapalı Alan:14 m²
Açık Alan:20 m²
20.000,00 TL (Yıllık)1.800,00 TL10.000,00 TL
2Pelitköy Mah. Sahilinde Yalı Kordon Cad. Pelitya Sit. Ön KısmıBüfe Yapımı Ve İşletilmesi İşi
3 Yıllık
10 m²
10.000,00 (Yıllık)

900,00 TL

5.000,00 TL
3Bahçelievler Mah. 2770 Cad. No:1Büfe
3 Yıllık
39,36 m²
1.250,00 TL (Aylık)
1.350,00 TL7.500,00 TL
4Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:75Dükkân
3 Yıllık
50 m²
12.000,00 TL (Yıllık)

1.080,00 TL

3.000,00 TL
5Ören Mah.
M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:24
Dükkân
3 Yıllık
29 m²
10.000,00 TL (Yıllık)
900,00 TL2.500,00 TL

1-) Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait 5 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 17.03.2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17.03.2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

3-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

4-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için:

a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgah Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekaleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekaletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca:

  • Tebligat için adres beyanı,
  • Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekaletname,
  • İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir