Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 287 0

Denizli Çardak Havalimanı Taksi Hizmetleri Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Denizli Çardak Havalimanı Taksi Hizmetleri Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : DHMİ Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğü
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1. Denizli Çardak Havalimanı taksi hizmetleri, en fazla 4 (dört) yaşında ve en az 15 (on beş) araç ile hizmet verilmesi kaydıyla beher araç için KDV dahil aylık 8.500.-TL (sekizbinbeşyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek geçici olarak 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecek olup, sözleşme süresi 31.12.2020 tarihinden sonra hiçbir şekilde uzatılmayacaktır.

2. Söz konusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye iştirak edecekler 200.000.-TL (ikiyüzbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4. Söz konusu hizmete talip olanlar ../../2020 günü saat 14.00’e, kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 24.03.2020 günü saat 14.30’da DHMİ Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir