Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 237 0

DHMİ Kargo Hizmetlerinde Kullanılmak ve Prefabrik Bina Yapılmak Üzere 116 m² Arazi Kiraya Verilecek…

Paylaş:

DHMİ Kargo Hizmetlerinde Kullanılmak ve Prefabrik Bina Yapılmak Üzere 116 m² Arazi Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Adnan Menderes Havalimanında bulunan 116 m²’lik arazi kargo hizmetlerinde kullanılmak ve prefabrik bina yapılmak üzere KDV dahil aylık 5.000.-TL (beşbinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Adnan Menderes Havalimanı Evrak Birimi,
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1. Adnan Menderes Havalimanında bulunan 116 m²’lik arazi kargo hizmetlerinde kullanılmak ve prefabrik bina yapılmak üzere KDV dâhil aylık 5.000.-TL (beşbinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 20.000.-TL (yirmibinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4. İstekliler 26.03.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Adnan Menderes Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 26.03.2020 günü saat 14:30’da Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara

Tel: 0 312 204 22 97 Faks: 0 312 212 54 22


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir