Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 228 0

Sarayönü Belediyesine Ait 29 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Sarayönü Belediyesine Ait 29 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Konya/Sarayönü Belediyesine ait mevki, ada, parsel, metre karesi cinsi ve hizalarında bir aylık/yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya/Sarayönü Belediyesi Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Konya/Sarayönü Belediyesine ait aşağıda mevki, ada, parsel, metre karesi cinsi ve hizalarında bir aylık/yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre kiraya verilecektir.

İhale 11.03.2020 Çarşamba günü, saat 10:00 de Belediye Encümeni tarafından Sarayönü Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye istekli çıkmaması veya ihalenin herhangi bir sebeple yapılamaması durumunda aynı şartlar dahilinde 25.03.2020 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

İhaleye girecekler ihale günü en geç saat 09:00 a kadar;

A- Gerçek kişi olması halinde:

a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi(2020 yılı), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
c- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
d- Sarayönü Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

B- Tüzel kişi olması halinde:

a- 1 Adet dilekçe,
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
c- Noterden olaylı imza sirküsü,
d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
e- Sarayönü Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,Yukarıdaki fıkralarda sayılan belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.


Geçici teminat artırıma esas toplam Muhammen Bedelinin %3’ü olup Geçici Teminatı Belediyenin veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

Şartname, Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir