Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 270 0

Tarım Arazileri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Aydın/Nazilli Belediyesi’ne Ait Tarım Arazileri Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Arslanlı Mahallesi 936 Parsel, 4448 m2, sebze bahçesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Aydın/Nazilli Belediyesi,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Nazilli Belediyesinin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören, İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle kiraya verilecek; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

Kiraya verme işinin ihalesi 06.04.2020 tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların kiralama süresi 15.04.2020 tarihinden 15.04.2023 tarihine kadar 3 yıllıktır.

İhalede teklifler 3 yıllık bedel üzerinden verilecek olup sonraki yıllar kira bedeli Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecektir.

İhaleye katılabilmek için;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah belgesi,
 • İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair belge(Halk Bankası),
 • Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)
 • Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(Belediye Veznesi)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,
 • Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,
 • Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankası),
 • Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
 • Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye Veznesi),

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, Karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir. 3 yıllık kira bedeli 3 eşit taksit halinde (ŞARTNAMEDEKİ ŞEKLİYLE) ödenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır.

Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 100,00-TL ‘dir.

İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İcar NoCinsiBulunduğu Mevki/Adresİhale
Saati
Muhammen Bedeli (3 yıllık)Geçici Teminatı
526SEBZE BAHÇESİARSLANLI MAHALLESİ 936 PARSEL 4.448,00 M211:005,760,00-TL173,00-TL
K-263İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 102 ADA 58 PARSEL 6,604,18 M211:0214,040,00-TL422,00-TL
K-264İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 132 ADA 176 PARSEL 19,841,06 M211:0445,630,00-TL1,369,00-TL
K-265İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 100 PARSEL 15,588,47 M211:0633,480,00-TL1,005,00-TL
K-266İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 122 PARSEL 957,18 M211:082,340,00-TL71,00-TL
K-267İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 129 PARSEL 1,583,69 M211:103,510,00-TL106,00-TL
K-268İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 74 PARSEL 4,904,05 M211:1210,530,00-TL316,00-TL
K-269İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 104 ADA 1 PARSEL 4,288,54 M211:148,640,00-TL260,00-TL
K-270ZEYTİN-İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 107 ADA 25 PARSEL 10,643,64 M211:1622,680,00-TL681,00-TL
K-271İNCİR BAHÇESİAŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 107 ADA 60 PARSEL 17,743,35 M211:1840,950,00-TL1,229,00-TL
K-272KESTANELİKAŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 141 ADA 69 PARSEL 3,338,81 M211:206,480,00-TL195,00-TL
K-273KESTANELİKAŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 146 ADA 5 PARSEL 332,10 M211:222,160,00-TL65,00-TL
K-274KESTANELİKAŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 218 ADA 4 PARSEL 876,73 M211:242,160,00-TL65,00-TL
K-275KESTANELİKAŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 249 ADA 13 PARSEL 72,87 M211:262,160,00-TL65,00-TL
K-276KESTANELİKAŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 275 ADA 51 PARSEL 4,693,79 M211:2810,530,00-TL316,00-TL
K-277ZEYTİNLİKBAYINDIR MAHALLESİ 136 ADA 1 PARSEL 10,806,42 M211:3026,460,00-TL794,00-TL
K-278ZEYTİNLİKBAYINDIR MAHALLESİ 137 ADA 21 PARSEL 11,206,76 M211:3225,740,00-TL773,00-TL
K-279ZEYTİNLİ TARLABEYERLİ MAHALLESİ 1054 PARSEL 16,080,00 M211:3431,680,00-TL951,00-TL
K-280ZEYTİN BAHÇESİÇOBANLAR MAHALLESİ 113 ADA 145 PARSEL 6,170,95 M211:3614,040,00-TL422,00-TL
K-281ZEYTİNLİKÇOBANLAR MAHALLESİ 113 ADA 25 PARSEL 20,205,37 M211:3846,800,00-TL1,404,00-TL
K-282İNCİRLİKÇOBANLAR MAHALLESİ 110 ADA 79 PARSEL 11,324,57 M211:4035,640,00-TL1,070,00-TL
K-283ZEYTİNLİKÇOBANLAR MAHALLESİ 114 ADA 22 PARSEL 1,775,38 M211:423,240,00-TL98,00-TL
K-284ZEYTİNLİKÇOBANLAR MAHALLESİ 112 ADA 35 PARSEL 5,620,37 M211:4412,870,00-TL387,00-TL
K-285ZEYTİN BAHÇESİÇOBANLAR MAHALLESİ 112 ADA 65 PARSEL 2,898,82 M211:465,400,00-TL162,00-TL
K-286ZEYTİN BAHÇESİÇOBANLAR MAHALLESİ 112 ADA 66 PARSEL 14,516,64 M211:4833,930,00-TL1,018,00-TL
K-287ZEYTİNLİKÇOBANLAR MAHALLESİ 114 ADA 31 PARSEL 15,405,35 M211:5035,100,00-TL1,053,00-TL
K-288İNCİRLİK-ZEYTİNLİKDEREAĞZI MAHALLESİ 421 PARSEL 34,135,00 M211:5285,680,00-TL2,571,00-TL
K-289ARMUTLUK-ZEYTİNLİKESENKÖY MAHALLESİ 1459 PARSEL 20,800,00 M211:5447,970,00-TL1,440,00-TL
K-290TARLAESENKÖY MAHALLESİ 968 PARSEL 32,040,00 M211:5646,080,00-TL1,383,00-TL
K-189KISMEN ZEYTİNLİKEYCELLİ MAHALLESİ 144 ADA 6 PARSEL 21,269,29 M211:5845,360,00-TL1,361,00-TL
K-291ZEYTİNLİKGÜZELKÖY MAHALLESİ 109 ADA 8 PARSEL 31,236,15 M212:0072,540,00-TL2,177,00-TL
K-292ZEYTİNLİKHASKÖY MAHALLESİ 183 ADA 32 PARSEL 9,086,93 M212:0221,060,00-TL632,00-TL
K-293ZEYTİNLİKHASKÖY MAHALLESİ 183 ADA 46 PARSEL 4,419,00 M212:049,360,00-TL281,00-TL
K-294ZEYTİNLİKHASKÖY MAHALLESİ 183 ADA 39 PARSEL 1,036,98 M212:062,340,00-TL71,00-TL
K-295ZEYTİNLİKHASKÖY MAHALLESİ 165 ADA 175 PARSEL 15,398,78 M212:0835,100,00-TL1,053,00-TL
K-296KESTANE BAHÇESİHASKÖY MAHALLESİ 114 ADA 10 PARSEL 7,230,23 M212:1013,860,00-TL416,00-TL
K-297İNCİRLİKHİSARCIK MAHALLESİ 112 ADA 40 PARSEL 10,358,71 M212:1232,400,00-TL972,00-TL
K-298ZEYTİNLİKIŞIKLAR MAHALLESİ 142 ADA 18 PARSEL 2,213,81 M212:144,680,00-TL141,00-TL
K-299İNCİRLİKIŞIKLAR MAHALLESİ 138 ADA 36 PARSEL 5,991,01 M212:1613,860,00-TL416,00-TL
K-300İNCİRLİKIŞIKLAR MAHALLESİ 138 ADA18 PARSEL 6,304,18 M212:1815,120,00-TL454,00-TL
K-301İNCİRLİKIŞIKLAR MAHALLESİ 136 ADA 42 PARSEL 3,486,71 M212:206,480,00-TL195,00-TL
K-302İNCİRLİKIŞIKLAR MAHALLESİ 136 ADA 22 PARSEL 9,590,98 M212:2222,230,00-TL667,00-TL
K-303ZEYTİNLİKİSABEYLİ MAHALLESİ 2515 PARSEL 16,100,00 M212:2434,560,00-TL1,037,00-TL
K-304ZEYTİNLİKKAVACIK MAHALLESİ 109 ADA 25 PARSEL 14,869,87 M212:2631,320,00-TL940,00-TL
K-305KISMEN ZEYTİNLİKKESTEL MAHALLESİ 599 PARSEL 2,100,00 M212:284,320,00-TL130,00-TL
K-306ZEYTİNLİKKESTEL MAHALLESİ 600 PARSEL 4,475,00 M212:308,640,00-TL260,00-TL
K-307ZEYTİNLİKMESCİTLİ MAHALLESİ 401 PARSEL 4,660,00 M212:3210,530,00-TL316,00-TL
K-308ZEYTİNLİKOVACIK MAHALLESİ 125 ADA 3 PARSEL 27,146,48 M212:3458,320,00-TL1,750,00-TL
K-309İNCİRLİKOVACIK MAHALLESİ 170 ADA 1 PARSEL 6,556,15 M212:3619,890,00-TL597,00-TL
K-310ZEYTİNLİKRAHMANLAR MAHALLESİ 106 ADA 4 PARSEL 11,994,72 M212:3824,840,00-TL746,00-TL
K-311ZEYTİNLİKSAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 320 PARSEL 25,584,94 M212:4055,080,00-TL1,653,00-TL
K-312İNCİRLİKSAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 317 PARSEL 4,638,25 M212:4210530,00-TL316,00-TL
K-313İNCİRLİKSAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 290 PARSEL 17,280,43 M212:4442,840,00-TL1,286,00-TL
K-314İNCİRLİK-ZEYTİNLİKSAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 20 PARSEL 5,662,35 M212:4611,880,00-TL357,00-TL
K-194ZEYTİNLİ TARLAUZUNÇAM MAHALLESİ 754 PARSEL 3,190,00 M212:486,480,00-TL195,00-TL
K-315ZEYTİNLİ TARLAUZUNÇAM MAHALLESİ 966 PARSEL 8,350,00 M212:5015,840,00-TL476,00-TL
K-316ZEYTİNLİKYAZIRLI MAHALLESİ 1385 PARSEL 17,810,00 M212:5225,200,00-TL756,00-TL
K-317ZEYTİN BAHÇESİYALINKUYU MAHALLESİ 199 PARSEL 26,800,00 M212:5457,240,00-TL1,718,00-TL
K-318ZEYTİN BAHÇESİYALINKUYU MAHALLESİ 671 PARSEL 10,000,00 M212:5619,800,00-TL594,00-TL
K-319KESTANELİKYAYLAPINAR MAHALLESİ 226 ADA 13 PARSEL 1,165,86 M212:582,160,00-TL65,00-TL
K-320KESTANELİKYAYLAPINAR MAHALLESİ 227 ADA 14 PARSEL 8,440,62 M213:0017,280,00-TL519,00-TL

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir