Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 296 0

Yıldırım Belediyesine Ait Taşınmazların Kiralanması ve Satışı İşleri İhale Edilecektir…

Paylaş:

Bursa/Yıldırım Belediyesine Ait Taşınmazların Kiralanması ve Satışı İşleri İhale Edilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet Taşınmaz satışı işi ile 1 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Yıldırım Belediyesi Encümeninde,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Aşağıda belirtilen taşınmaz kiralanması ve satışı işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

A- Kazımkarabekir Mahallesi 3102 ada 3 sayılı 2000/288000 arsa paylı B Blok 4. Kat 20 bağımsız bölüm no’lu taşınmazın satışı işi,

 • Tahmini bedeli 295.000,00 TL (KDV Muaf)
 • Geçici teminatı 8.850,00 TL
 • İhale tarih ve saati 12.03.2020 Perşembe günü saat 14:00

B- Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Cadde No: 158’de bulunan 50 m2 dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi,

 • Tahmini bedeli Aylık 1.000,00 TL (KDV Hariç)
 • Geçici teminatı 5.000,00 TL
 • İhale tarih ve saati 12.03.2020 Perşembe günü saat 14:10

İhaleler, Belediyenin Encümeninde yapılacaktır. Şartnameleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için;

 • Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ile imza beyannamesi,
 • Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi,
 • Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 • Gerçek veya Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi ya da Meslek Odası belgesi (İhale yılı içinde düzenlenmiş),
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat (Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak),
 • Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Yukarıda istenilen belgeler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

* Bu ihale ilanı, Belediyenin internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr)’ de görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir