Adana/Sarıçam Belediye Başkanlığınca Arsa ve Tarla Satılacaktır

✔ Adana/Sarıçam Belediye Başkanlığınca Arsa ve Tarla Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.02.2020 — saat: 13:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Adana/Sarıçam Belediye Encümen Toplantı salonunda,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Satış,
Adana/Sarıçam Belediyesinden

1- Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Adana/Sarıçam belediyesine ait olan aşağıda dökümü bulunan gayrimenkullerin 2886 sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince satışı yapılacaktır.

2- İhale tarihi: 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 13:30’da Adana/Sarıçam Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-213.png

3- İhaleye Katılmak isteyen taliplilerin tekliflerini ihale saatinden 1 (Bir) saat öncesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 100,00-TL bedel ile temin edilebilir. Her Gayrimenkul için teklifler ayrı ayrı verilecektir.

5- İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilir. İhale Üzerinde kalan istekli taahhüdünden vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde teminatı irat kaydedilir.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

 • T.C. Kimlik Nolu Kimlik Fotokopisi.
 • Tebligat adresi.
 • Temsil durumunda vekaletname aslı.
 • Tüzel Kişiler:

7- Tüzel Kişiler:

 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 • Yetki Belgesi.
 • Yönetim Kurulu kararı.
 • Tüzel kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı.
 • Ortak Girişim ise ortaklık beyannamesi veya ortaklık sözleşmesi.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin listesi.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok