Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 402 0

Adana/Sarıçam Belediye Başkanlığı Arsa ve Tarla Satacaktır…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.02.2020 — saat: 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Adana/Sarıçam Belediye Encümen Toplantı salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış
,

1- Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Adana/Sarıçam belediyesine ait olan aşağıda dökümü bulunan gayrimenkullerin 2886 sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince satışı yapılacaktır.

2- İhale tarihi: 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 13:30’da Adana/Sarıçam Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye Katılmak isteyen taliplilerin tekliflerini ihale saatinden 1 (Bir) saat öncesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 100,00-TL bedel ile temin edilebilir. Her Gayrimenkul için teklifler ayrı ayrı verilecektir.

5- İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilir. İhale Üzerinde kalan istekli taahhüdünden vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde teminatı irat kaydedilir.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler.

  • T.C. Kimlik Nolu Kimlik Fotokopisi.
  • Tebligat adresi.
  • Temsil durumunda vekaletname aslı.
  • Tüzel Kişiler:

7- Tüzel Kişiler:

  • Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
  • Yetki Belgesi.
  • Yönetim Kurulu kararı.
  • Tüzel kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı.
  • Ortak Girişim ise ortaklık beyannamesi veya ortaklık sözleşmesi.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin listesi.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir