Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz Satışı-Kiralanması ve İrtifak Hakkı Tesis İhalesi Yapılacaktır

✔ Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz Satışı-Kiralanması ve İrtifak Hakkı Tesis İhalesi Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 11 adet Taşınmaz satışı işi ile 7 adet taşınmazın kiraya verilmesi ile 4 adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi işi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-205.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-206.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-207.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-208.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-209.png

1-) (A)- Yukarıda özellikleri belirtilen 1. ila 6. sıra aralığındaki taşınmazlar (Bağımsız Bölümleri Olanlar) ile 7. ila 11. sıra aralığındaki taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,
(B)- 12. ila 18 sıra aralığındaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi,
(C)- 19. ila 22. sıra aralığındaki taşınmazların ise 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

2-) İhalelerden 1 ila 20. sıra aralığındaki taşınmazlar Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

21. ve 22. sıradaki taşınmazların ihalesi ise Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3-) İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar ilgili muhasebe birimine yatıracakları geçici teminat makbuzu aslı (banka havalesi veya EFT ile ilgili muhasebe birimine yatırılan bedellere ait evraklar geçerli değildir) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca ve aynı Kanun uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

ç) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2019) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

e) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-) Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

5-) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6-) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği https://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.

7-) 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok