Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 237 0

Arazi ve Üzerindeki Konutun İhalesi…

Paylaş:

Arazi ve Üzerindeki Konutun İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Afyonkarahisar ili Çay İlçesi Maltepe Köyü Oburcuk mevkii 480-489-490 Parsel ve Aktaş Mevkii 22 parselde yer alan toplam 115850,00 M2 arazi ve 489 nolu parsel üzerinde bulunan 50 M2 iki katlı hizmet binası,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çay Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,


Mülkiyeti Çay Belediyesine
ait, Afyonkarahisar ili Çay İlçesi Maltepe Köyü Oburcuk mevkii 480-489-490 Parsel ve Aktaş Mevkii 22 parselde yer alan toplam 115850,00 m2 arazi ve 489 nolu parsel üzerinde bulunan 50 m2 iki katlı hizmet binası bulunmaktadır.

Aynı parsel üzerinde iki adet sondaj kuyusu ve motor ekipmanları bulunmaktadır. İlgili taşınmazların Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden ihale suretiyle satılacaktır.

1 – İhale, 24.04.2020 tarih cuma günü saat 10:00’da Çay Belediyesi Meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 – İlçemiz Maltepe Köyü Oburcuk mevkii 480-489-490 Parsel ve Aktaş Mevkii 22 parselde yer alan toplam 115850,00 m2 arazi ve 489 nolu parsel üzerinde bulunan 50 m2 iki katlı hizmet binası bulunmaktadır. Aynı parsel üzerinde iki adet sondaj kuyusu ve motor ekipmanları bulunmaktadır. Taşınmazın ihale muhammen bedeli 810.000.- TL olup, ihale geçici teminatı 50.000.-TL. dir. İhale saati: 10:00

3- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

  • Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.
  • Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı,
  • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü,

4- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Çay Belediyesi Gelir Şefliğinde görülebilinir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir